Jag tänker sluta jobba vid 62. Ska jag vänta med att ta ut pension till 65?

FRÅGA Jag tänker sluta jobba när jag är 62 år. Ska jag vänta med att ta ut min pension tills jag fyller 65? Jag kan dra ner på mina levnadskostnader, har ett arv jag kan ta av och kan dessutom leva på min mans lön.

Snart pensionär

BIRGITTA Vill du sluta arbeta vid 62 års ålder och tulla på din mans lön fram till 65? Fine. Det är ett klart bättre alternativ än att tulla på din egen pension i förtid.

Men jag kan ändå inte låta bli att tjata.
Min allmänna uppfattning är att man ska fortsätta förvärvsarbeta så länge man kan. Åtminstone fram till 65. Gärna till 67, som lagen tillåter. Det lönar sig. Ju längre du väntar med att ta ut din pension, ju fler år du får lön, desto större blir den månatliga pensionsutbetalningen längre fram.

Om alla förstod hur dyrt det är att gå i pension i förtid skulle fler dra sig för att fatta ett sådant beslut. Betänk också att vi numera lever allt längre. En pensionsperiod som ska försörjas av ett allmänt pensionskapital som dessvärre inte växer med din ålder.

Grundprincipen för inkomstpensionen – den allmänna pensionen – är att det ”kostar” 0,5 procent för varje månad man går i pension före 65 års ålder.

Det blir minus 24 procent livet ut för den som går vid 61-årsdagen. Inte så kul med en självvald lägre pension resten av sitt liv.
Tänk också på din tjänstepension. Kolla med din arbetsgivare vilket tjänstepensionsavtal som gäller. En del av avtalen har samordningsregler med den allmänna pensionen och tjänstepensionen betalas många gånger ut bara under 5-10 år.

Kom samtidigt ihåg att en förtida pension innebär att arbetsgivarens påfyllning med nya pensionsrätter till den allmänna pensionen avslutas. Slutar du vid 62, missar du tre års pensionsinbetalningar.

Tänk också på att du kan bli ensam under dessa förtida pensionsår. Vad gör du då? Om din mans inkomst inte längre finns att leva på?

Fortsätt förslagsvis att jobba och låt samtidigt din man avsätta en viss summa av sin lön på ett ”pensionskonto” åt dig, ett konto med bra ränta som står i ditt namn. Det blir en bra buffert och pensionstillskott vid behov.

Prata också med din bank. Det kostar inget att tala med en bankrådgivare om dessa grundläggande frågor. Att låta pensionen växa till sig de sista åren i arbetslivet kan ge tusenlappar mer netto i månaden.

Exempel: Så här kan inkomstpensionen bli om du går vid 61, 65 alternativt 67 år. Exemplet gäller en tänkt person, 60 år gammal, med 27 000 kr/mån och som har arbetat med jämn inkomstutveckling under 40 år, beräknad utifrån en lönetillväxt på 1,6 procent.

Uttag 61 år: 11 200 kr/månad.
Uttag 65 år: 13 000 kr/månad.
Uttag 67 år: 17 900 kr/månad.

Till detta kommer tjänstepension, som blir lägre eller högre på grund av längre/kortare utbetalningstid.
Man kan välja på att ta pension till 25, 50, 75 eller 100 procent.
Källa: Pensionsmyndigheten.

NUVARANDE Jag tänker sluta jobba vid 62. Ska jag vänta med att ta ut pension till 65?
NÄSTA En person skriver in ut fullmakten – hur ska vi få ut skatteåterbäringen?