Kan jag ta emot mors fastighet utan att bröderna får något?

FRÅGA Min mor äger en lantbruksfastighet som hon vill att jag ska överta. Får jag köpa den till ett värde under marknadsvärdet? Jag har två bröder som inte kan ta över den. Har fått rådet att få den som gåva för att slippa reavinstbeskattning, men att ta över befintliga lån.

Kan mina bröder göra anspråk på att jag skall betala fullt pris och att de pengar som blir över delas till dem. Observera att vår mor är i livet och att det inte handlar om arv. Får hon göra som hon vill eller räknas det i så fall som om jag fått förskott på arv? Fastigheten är värd 7 miljoner kronor.

Dotter

SVAR Jösses. Inledningsvis: Det handlar om stora värden.
I Skåne, som en fingervisning värderas bra jordbruksmark till cirka 325 000 kronor per hektar. Bara så du vet. Jordbruksmark uppåt landet säljs inte lika dyrt. Men mark är värdefull materia. Inte minst i närhet av tätort. Läs tomtmark och att ett hektar är detsamma som 10 000 kvadratmeter. Hur stor är en normal tomt? Runt tusen kvadratmeter? Mer eller mind-re. Sådan information är bra att ha med i en arvs-strategi. Din mor får naturligtvis ge bort vad hon vill. Visst kan hon ge dig gården som gåva och skriva att det inte ska utgöra förskott på arv. Men det är ju då inte småpotatis du då får ta emot mitt framför näsan på dina förfördelade bröder.

Får dina bröder ingenting annat i arv som kompensation? Ja då skulle jag inte tro att du får sitta i lugn och ro på gården den dagen din mamma gått bort. Utköpsvarianten kan vara ett alternativ. Men får du köpa gården alltför billigt kan även den lösningen väcka ont blod.

Utgå från att dina bröder i vilket fall skulle kräva att få ut sin rätt. Förbered dig på en juridisk process.
Var medveten om att det finns speciella regler kring jordbruksfastigheter som kan komplicera en överlåtelse. En annan viktig juridisk knut att reda ut är: Har din mamma full äganderätt till gården?

Det rör sig som sagt om stora värden. På öppna marknaden är jordbruksmark mycket högt värderad.
Det här problemet är inte att leka med. Mitt allvarliga råd är: Anlita advokat eller jurist med sakkunskap. Varför inte i detta fall börja med att kontakta LRF-konsult. Där finns specialister på denna typ av frågor.

Birgitta Piper

NUVARANDE Kan jag ta emot mors fastighet utan att bröderna får något?
NÄSTA När är det smartast att börja ta ut pension?