Kan Kronofogden ta pengar som mitt sjuka barn får?

FRÅGA Om jag har skulder till Kronofogden och mitt barn blir sjukt och får pengar för det, kan fogden gå in och ta de pengarna då? 

Tack för svar

 

BIRGITTA Lite klurigt att reda ut utan kunskap om just ditt fall och vilken typ av sjukersättning ditt barn får. Det finns olika utmätningsregler för olika typer av ersättningar. 

Det gäller alltså att reda ut följande:

• Är det ett skattefritt eller ett beskattningsbart vårdbidrag? Eller utfallet av en privat försäkring?

En sjukersättning som kompensation för ett lönebortfall – om du till exempel är tvungen att gå ner i deltid för att vårda barnet – ja, då är det en beskattningsbar inkomst, som kan löneutmätas.

Men är ersättningen ett bidrag till konkreta utgifter som medicin eller andra hjälpmedel? Den ersättningen kan Kronofogden däremot inte ta.

Eller är ersättningen ett försäkringsbelopp? I det fallet är reglerna rätt krångliga. 

Jag tycker att du ska ringa Kronofogden och fråga vad som gäller i ditt fall. De är mycket tjänstvilliga. Du kan också ta kontakt med kommunens skuld- och budgetrådgivare som har god kunskap om dessa frågor.

NUVARANDE Kan Kronofogden ta pengar som mitt sjuka barn får?
NÄSTA Hur bestrider man ett krav från Kronofogden?