Kan man få bort en adhd-diagnos i efterhand?

Fråga: Min son fick en adhd-diagnos för några år sedan. I början fick han mycket hjälp och klarar sig bra. Nu börjar han bli vuxen och det är som att det inte är någon skillnad mellan honom och andra i hans ålder. Kan man få en diagnos borttagen? Eller gäller den för evigt? Känns lite stämplande.
Elias mamma

Svar: Adhd (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) brukar definieras som ett neuropsykiatriskt funktionshinder som utmärks av bristande uppmärksamhet och ökad eller minskad aktivitet.

Till Elias mamma vill jag svara att du visst kan få diagnosen borttagen i dag. Dock kan man inte i efterhand ändra i de tidigare bedömningarna, men man kan i dagens journal ifrågasätta den tidigare diagnosen.

Adhd är ett omdiskuterat tillstånd. De flesta är överens om att termen kan användas för en samlad symtombild. Vad som orsakar symtomen och vad som är lämplig behandling är osäkert. Diagnosen fastställs kliniskt, men det kan vara svårt att avgöra hur mycket en hjärndysfunktion, uppväxtmiljön, en kombination av dessa eller någon annan faktor spelar in.

Om man på Google söker på ”adhd hos vuxna” ser man ett tjugotal diagnoskriterier som alla kan bero på något annat än adhd. Å andra sidan kan man även som psykoanalytiker behöva tänka sig att det finns olika grader av hjärnskador, som de flesta av oss går omkring med. Man är inte antingen helt frisk eller helt sjuk i hjärnan. Men första strategin är ändå att leta efter vad som är problemet i liv och relationer för den det handlar om.

Tomas Böhm

NUVARANDE Kan man få bort en adhd-diagnos i efterhand?
NÄSTA Är fruktansvärd avundsjuk på en kvinna på mitt jobb