Kan min man få bistånd medan han lär sig svenska?

FRÅGA Jag kom till Sverige från ett sydeuropeiskt land för tio år sedan tillsammans med min dotter. Jag skiljde mig från hennes pappa för 16 år sedan och fick ensam vårdnad. Alla dessa år har jag varit ensamstående mamma. Nu är hon 19 år och bor fortfarande med mig.

I höstas träffade jag en man när jag var i mitt hemland på semester. Han är 47 år, har läst på högskola och har jobbat både inom den privata och den statliga sektorn i hemlandet. Vi vill gifta oss i hemlandet och att han sedan flyttar hit.

Han kommer att gå på SFI (svenska för invandrare) och därefter söka jobb. Men jag är medveten om att han inte kommer att vara så attraktiv på arbetsmarknaden.

Min första fråga är: Kommer han att få något ekonomiskt bistånd medan han studerar svenska och om han inte får något jobb? Jag har hört att det är jag som gifter mig med honom som ska försörja honom de första två åren. Stämmer det? Själv har jag fast jobb och en lön på cirka 25 000 kronor i månaden.

Min andra fråga: Jag äger en bostadsrättslägenhet i hemlandet. Kommer han att ha rätt till del av den om något går snett i äktenskapet?
Nytt liv

BIRGITTA Här ligger många minor. Främst vad det gäller din bostadsrätt.
Ni gifter er i ert gemensamma hemland. Du bor i Sverige men äger en bostadsrätt i ditt hemland. Vilket av ländernas lagstiftning gäller vid skilsmässa eller dödsfall? Detta måste du reda ut innan ni gifter er. Rådfråga både en advokat i ditt ursprungliga hemland och en advokat i Sverige som arbetar med internationell familjejuridik.

Enligt svensk lag har båda makar giftorätt i varandras tillgångar – oavsett var dessa är belägna. Förutsatt förstås att det inte finns ett äktenskapsförord som säger annat. För att säkra din egendom måste ni skriva ett äktenskapsförord där ni avtalar att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skattemyndigheten
i Sverige för att vara giltigt.

Rådet från jurister i min expertpanel är att ni skriver ett äktenskapsförord enligt svensk lag och där bestämmer vilken egendom som ska vara giftorätt och vad som ska vara din enskilda egendom. Där kan ni också bestämma vilket av ländernas lagar som ska gälla vid en skilsmässa. Med ett fint ord kallas detta för lagvals-avtal. För att vara på den säkra sidan måste du konsultera en familjerättsadvokat även i ditt hemland. Översätt ert äktenskapsförord till ditt hemlands språk eller till engelska så att din man vid en separation inte kan hävda att han inte förstod innebörden.

Din förmodan att det är du som får försörja din man – om han saknar inkomst – är korrekt. Eftersom du har bott i Sverige i mer än två år betraktas hans flytt till Sverige inte som anhörig-invandring. Samhället räknar med att du har råd att betala för er båda. Din man kommer alltså inte att beviljas ekonomiskt bistånd. Diskutera den här viktiga frågan innan det är för sent. Som gift i Sverige gäller samma rättigheter och skyldigheter för honom som för andra svenskar. Han kan till exempel få samma stöd som andra med att söka jobb. När det gäller svenska för invandrare, SFI, går det alldeles utmärkt att kombinera dessa studier med ett arbete.

NUVARANDE Kan min man få bistånd medan han lär sig svenska?
NÄSTA Ska äldsta dottern ha lägenheten?