Lönar det sig verkligen att vänta en månad om man vill gå i pension vid 61?

Fråga: Vi är flera stycken på jobbet som närmar oss 60-årsåldern. Vi pratade om våra förestående pensioneringar, och jag säger då: ”Ja, jag ska i alla fall inte jobba längre än till jag fyllt 61.”

Då kontrar en med att säga: ”Du tjänar på att jobba tills du är 61 + 1 månad.”

Men hon kunde inte riktigt förklara på vad sätt jag tjänade på det. Kan du reda ut begreppen åt oss? Själv fyller jag år i augusti. Tjänar jag kanske mer på att jobba det året ut och inte gå i pension förrän i januari?

Eva

Svar: Grundprincipen för inkomstpensionen, den allmänna pensionen, är att det ”kostar” 0,5 procent för varje månad man går i pension före 65 års ålder. Det blir 24 procent, livet ut, för den som går vid 61. Men vad ditt huvudbry sannolikt handlar om är det faktum att alla som fyllt 62 år, plus en månad, har en fullbetald tjänstepension, förutsatt att den ingår i den så kallade ITP-planen.

Enligt pensionsförvaltaren Alecta omfattas 1,8 miljoner privatkunder (det vill säga försäkrade privatpersoner) av ITP som avser både avdelning 1 och 2, det vill säga nya och gamla ITP-planen. Enligt Svenskt Näringslivs årliga sammanställning kring försäkringar enligt lag och kollektivavtal står följande att läsa: ”Tjänsteman som i pensioneringssyfte avgår ur tjänst, tidigast från månaden efter 62 år fyllda, får pension som om han hade tjänat in ålders-, ITPK- och familjepension fram till ordinarie pensionsålder.”

Men då ska man komma ihåg att en förtida pension innebär att även påfyllningen med nya pensionsrätter till den allmänna pensionen avslutas. Kontrollera med din arbetsgivare vad det är för tjänstepensionsavtal det handlar om. En del av de avtalen har samordningsregler med den allmänna pensionen och tjänstepensionen betalas många gånger ut bara under 5–10 år.

Att låta pensionen växa till sig de sista åren i arbetslivet kan ge tusenlappar mer netto i månaden. Här följer en prognos på hur stor inkomstpensionen blir om du går vid 61, 65 och 67 års ålder.

Exemplet gäller en tänkt person, 60 år gammal, med 27 000 kr/mån och som har arbetat med jämn inkomstutveckling under 40 år. Prognosen är beräknad efter en lönetillväxt på 1,6%. Sifforna är månadsbelopp.

Uttag 61 år: 11 200 kronor.
Uttag 65 år: 13 000 kronor.
Uttag 67 år: 17 900 kronor.

Till detta kommer tjänstepension. Läget är likartat om du är kommunal- och landstingsanställd eller LO-ansluten. Tjänstepensionen blir också lägre eller högre på grund av längre/kortare utbetalningstid. Man får börja ta ut sin ålderspension från 61 år. Men det finns olika kombinationer. Du är inte tvungen att ta ut allt eller intet. Man kan välja på att ta pensionen till 25, 50, 75 eller 100 procent. Går du i pension vid 61 års ålder blir allmänna pensionen cirka 50% av din inkomst. Slutar du vid 65 får du cirka 60 procent, vid 70 får du runt 70 procent. Det allmängiltiga svaret är att det lönar sig att jobba längre.

Birgitta Piper

NUVARANDE Lönar det sig verkligen att vänta en månad om man vill gå i pension vid 61?
NÄSTA När är det för sent att kräva sin andel i huset efter en samboseparation?