Måste man påminna om man inte fått faktura?

FRÅGA Har man någon juridisk skyldighet att påminna en firma om att skicka räkning efter utförd tjänst?
Tack

SVAR: Nix. Det åligger firman att ta betalt. Men företaget kan komma tillbaka efter ganska lång tid och avkräva dig betalning. Kvitton och fakturor är bra att ha i behåll. Har du en skuld? Varför inte göra rätt för dig nu, i stället för risken att bli ihågkommen senare?

En näringsidkares fordran på en konsument preskriberas inom tre år. Har det gått mer tid är man inte skyldig att betala. I preskriptionslagens 2 § står ”tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.”

Birgitta Piper

NUVARANDE Måste man påminna om man inte fått faktura?
NÄSTA Kan min dotter få mina smycken utan att värdet räknas med i övriga tillgångar?