Måste min man godkänna att mina tillgångar blir min enskilda egendom?

FRÅGA Jag är gift och vi har båda barn från tidigare äktenskap, men inga gemensamma. Min man har hög pension och jag mycket låg. Jag har en del besparingar, aktier, obligationer och sparkonto. Kan jag göra allt detta till min enskilda egendom? Måste min man
i så fall godkänna detta? Vem ärver den enskilda egendomen?

Birgitta

BIRGITTA Jo. Ni måste båda vara överens om att det du äger ska fortsätta tillhöra dig som enskild egendom. Denna juridiskt bindande överenskommelse gör ni via ett äktenskapsförord, som ni båda måste underteckna och som ska registreras hos Skatteverket. Annars ska han ha del av dina tillgångar som giftorätts-gods vid en eventuell skilsmässa. Så är regelverket när man är gift. Allt ni äger var och en för sig utgör giftorätt som ska delas lika (netto) i en skils-mässa. Förutsatt att det inte finns ett äktenskapsförord som säger att det ni äger var för sig, ska utgöra enskild egendom, inte giftorättsgods. 

Skiljer ni er är det inte alls säkert att du får del av hans höga pension, medan han, utan äktenskapsförord, har giftorätt i det du äger – när skulderna i hushållet är frånräknade. Det kan ställa till det ordentligt för dig. Har han som exempel tagit lån, ska du i en bodelning stå för hälften. Du anar inte vilka ”hemligheter” som kan komma i dagen när folk ska skiljas. Har han andra tillgångar som enligt testamente redan är hans enskilda egendom? Det betyder i så fall att hans tillgångar inte ska delas vid en skilsmässa. Det kan alltså gå illa om du inte värnar om dina egna tillgångar som tillskott till en klen pension.

Gunilla Nyström, jurist på SEB, kommenterar: ”Går han inte med på äktenskapsförord skulle hon vid skilsmässa eventuellt, om hon totalt äger mer än han, kunna få igenom en jämkning vid bodelning så att hon får behålla mer än hälften.”

Så till din fråga om vem som ärver enskild egendom. Utan testamente ärver ni ingenting av varandra. Det gör era respektive särkullbarn. Till skillnad från makar med enbart gemensamma barn. De ärver varandras enskilda egendom före barnen, förutsatt att man inte skrivit testamente. Man kan begränsa sina barns arvsrätt till hälften av en arvslott, en laglott. För att detta ska gälla krävs att det står så i ett testamente. 

Anlita jurist. Skriv äktenskapsförord och testamente där ni bestämmer vem som ska ärva vad efter den andra och vad era respektive barn ska ärva. Skriv även in att det barnen ärver (och det som efter hand eventuellt kommer i dess ställe), ska utgöra deras enskilda egendom.

NUVARANDE Måste min man godkänna att mina tillgångar blir min enskilda egendom?
NÄSTA Kan jag få min pension om jag flyttar utomlands?