Måste mina barn betala mina skulder när jag dör?

FRÅGA Vårt hus är belånat och vi undrar hur det blir när vi dör. Måste barnen betala reavinstskatt, även om alla pengar de får för huset går till lånet? Och vad händer i så fall om de inte kan det?

Anonym

BIRGITTA Vinst är en sak. Lån en annan. Barnen blir dock aldrig skyldiga att betala skulder i ett dödsbo.
Så här säger juristen Gunilla Nyström på SEB:
Vinstberäkningen vid en husförsäljning har ingenting att göra med belåningen. En säljare av en bostad kan därför bli skyldig att betala kapitalvinstskatt även om det inte blir några pengar över vid försäljningen när lånen är betalda. När huset ska säljas vid ett dödsfall går huslikviden först till att lösa alla lån – bankens pantbrev och bankens rätt till betalning går före statens skattefordran.
Det som blir över efter lånen går i första hand till skatten och i andra hand till andra eventuella skulder i dödsboet. Men arvingar blir inte personligt betalningsansvariga om det uppstår en brist i dödsboet. Dödsboet får betala så långt det räcker. Om övriga tillgångar inte räcker för att betala skatten behöver inte arvingarna täcka upp mellanskillnaden.
Skattesatsen på kapitalvinster vid bostadsförsäljningar uppgår för närvarande till 22 procent på vinsten.

Så här räknar man:
Reavinstskatt (kapitalvinstskatt) vid försäljning av småhus:
Försäljningspriset minus
• mäklararvode
• inköpspris/anskaffningspris/skatter för inköpet
• förbättringsutgifter/ombyggnader

= Vinst eller förlust
Vid förlust: Skattereduktion med
15 procent av förlusten.

NUVARANDE Måste mina barn betala mina skulder när jag dör?
NÄSTA På kryss för kropp och själ