Min 90-åriga mamma har mer att leva på än jag – varför får jag inte änkepension?

FRÅGA Jag blev änka i somras efter 43 års äktenskap. Min sammanlagda pension inklusive alla tillägg och tjänstepension är netto 7 500 kronor i månaden. Fick brev om att min änkepension uppgår till 3 800 kronor, men den blir 0 kr eftersom min pension är för hög! 

Jag har överklagat men fått avslag. Fick bara rådet att söka bostadsbidrag. Har jobbat cirka 35 år (bott utomlands en del år på grund av makens arbete) och jobbar fortfarande 35 procent. Men jag blir 67 år i maj och får kanske inte jobba kvar. 

Varför kan jag inte få änkepension? Hur låg pension ska man ha för att få det? Hur ska man förväntas överleva på 

7 500 kr i månaden? Får jag ökad pension för att jag jobbar vidare och ska 

jag ombesörja det själv? 

Jag har låg boendekostnad, men den och övriga utgifter överstiger ju min pension. Min 90-åriga mamma som bara jobbade några år har mer att leva av än jag. 

Måste jag sälja min bostad och flytta till någon liten stad långt från barn och barnbarn, som nu bor mycket nära mig?

Fattig akademiker/pensionär

 

 

BIRGITTA Men du! Inte behöver du flytta från stan. Och inte behöver du sälja din bostad. Sök omedelbart bostadsbidrag. Ta kontakt med Pensionsmyndigheten så berättar de hur du ska gå tillväga. Värdet av den egna bostaden ingår inte i beslutsunderlaget för att ha rätt till ett bostadsbidrag. Men det gör däremot den reavinst du skulle göra på en försäljning av din bostadsrätt. Bostadstillägget är skattefritt och kan betyda tusenlappar mer i månaden. Säljer du bostadsrätten med vinst snuvas du på många tusenlappar i månatligt bidrag jämfört med en reavinst som är en engångssumma.

Min spontana reaktion är: Jobba så länge du orkar och kan. För varje månad du arbetar växer din pension med 0,7 procent. En tumregel är att du för varje år du fortsätter jobba får 8 procent högre pension.

Och får du inte fortsätta din anställning efter 67, kan du med stor sannolikhet fortsätta att arbeta i egen regi som F-skattare. Du kan kanske erbjuda hjälp med läxläsning som extraknäck. Den tjänsten ger rätt till rutavdrag.

Det finns också en stor mängd seniorpooler på nätet som förmedlar jobb av olika slag till personer som vill fortsätta arbeta i större eller minde omfattning.

Efter 65 år betalar du mycket lägre skatt, på grund av det dubbla jobbskatteavdraget. Dessutom är du billig i drift för den arbetsgivare som anställer en person som är 65 år vid årets ingång. De sociala avgifterna sjunker då mycket drastiskt från dryga 30 procent till cirka 10 procent.

Pensionsmyndigheten råder dig att med en gång ta ut din garantipension. Ring Pensionsmyndigheten på 0771-77 67 76 och fråga hur du ska gå tillväga.

Om du inte tar ut din garantipension, fryser pengarna inne. Änkepensionen är i princip avskaffad och kallas i dag för omställningspension. Den ger i vissa fall ersättning upp till en viss gräns och överstiger inte den lägsta pensionsnivån i pensionssystemet som utgörs av garantipensionen.

NUVARANDE Min 90-åriga mamma har mer att leva på än jag – varför får jag inte änkepension?
NÄSTA Min syster lät sin dotter köpa vår mors hus till underpris – vad kan jag göra?