Min dotters sambo tar inte sin del av kostnaderna

FRÅGA Min dotters sambo har hand om all ekonomi i familjen. Hennes lön går till stor del till löpande utgifter (hon har 5 000 kr kvar att leva på). Hennes sambo tjänar dubbelt så mycket. Han står för en del utgifter – dock i procent mycket mindre än hon. Min dotter kan inte spara ett öre – det borde han kunna, däremot. Hur går det vid eventuell separation, är hans sparande enbart hans? Jag misstänker att hans sparande till en del består av min dotters bidrag till familjeekonomin. Hon har ingen insyn i hans ekonomi.

Med vänlig hälsning, 
Hanna

BIRGITTA Snälla. Förmå din dotter att hålla isär kärlek och pengar. Det är absolut nödvändigt att hon får utrymme för eget sparande. Hon måste kunna trygga sin framtid. Hon bör omgående öppna sparkonto i eget namn och börja månadsspara. Det är inte rimligt att hon, med sin lägre inkomst, ska betala lika mycket för hushållet som sin sambo, som har en högre inkomst. Hon måste våga diskutera deras gemensamma hushållsekonomi. De måste komma överens om rättvisare fördelning av sina utgifter – i proportion till sina inkomster, så att båda har lika mycket över för eget sparande och egna utgifter.

Det är inte rimligt att hon ska betala för deras hushållskonsumtion, med pengar som går rätt ner i slasken, medan han kan bygga upp ett sparkapital på hennes bekostnad. Det hennes sambo exempelvis sparar eller köper
i eget namn delas INTE vid bodelning enligt sambolagen. 

Samboskapet är en förödande kvinnofälla. Alldeles för få inser fallgroparna. Bodelningsreglerna enligt sambolagen är mycket mer begränsande än vid bodelning av giftorättsgods inom ett äktenskap utan äktenskapsförord. Vid en separation mellan sambor delas i princip bara nettovärdet av den bostad och det bohag man skaffat för gemensamt bruk. Eget sparkonto, hund, bil, båt eller fritidshus ingår inte i bodelningen, såvida inte båda står som köpare/ägare. Det gäller att ha kvitto på allt och kunna bevisa vad som är mitt och ditt av det bohag man medfört i boet. 

Vill din dotter förhindra en försörjningsmässig katastrof vid en separation gäller det att se krasst på framtiden. Att ha alla papper på plats. Om vem som äger vad och vem som betalar för vad. Om vem som sparar åt vem och hur. Och om vem som ärver vem. Sambor har nämligen ingen arvsrätt. För detta krävs testamente. 

Du bör uppmana din dotter att rådfråga en jurist – varför inte bankjuristen på den egna banken – och reda ut vad som händer henne vid en separation eller dödsfall. Till skillnad från gifta par, ansvarar en sambo bara för sin egen ekonomi, inte solidariskt för sin partners. 

Läs mer

• Fallgropar, tips och råd vid samboskap.
• Hur man kan fördela kostnaderna inom ett samboförhållande.


NUVARANDE Min dotters sambo tar inte sin del av kostnaderna
NÄSTA Min pappa vill kompensera min bror för gårdsförsäljningen