Min man har aldrig tid med mig

FRÅGA Hallå, dr Böhm! Vad tycker du att man ska göra åt en man som aldrig har tid för sin fru? Vi har varit gifta i 25 år och är aktiva båda två. Men medan jag oftast vill göra något kulturellt vill min man bara spela golf. Han är en riktig golffantast. Så när han inte är på jobbet är han på golfbanan.

På sistone har jag börjat betrakta mig som ensamstående, vi gör ju inget ihop längre. Nu undrar du säkert om det alltid har varit så här – och visst: Han har alltid varit mycket fokuserad. Nu har det gått så långt att jag överväger skilsmässa. Jag har försökt prata. Men han viftar bort mina ord.

Golfänkan 

 

DR BÖHM Du skriver om ett problem som är vanligt och allvarligt. Som jag ser det handlar det om dominans och underkastelse. Vissa förhållanden har svårt att hitta en förhandlingsatmosfär, alltså där man talar med varann om hur VI ska göra det bäst tillsammans, så att BÅDA tycker att VI har det bra. I stället dominerar den ena över den andra, som om det inte finns något alternativ.

Kanske man aldrig upplevt något annat i sitt liv än maktkamp med föräldrar, syskon och andra. Men alternativet är att komma fram till gemensamma lösningar på ett jämlikt sätt. Ibland betyder det kompromisser, att avstå från något eget för förhållandets och den andras skull. Andra gånger kan det betyda att hitta en gemensam lösning som är bättre än det var och en hade velat från början!

Att han är ”fokuserad” låter som ett förskönande sätt att säga att han inte lyssnar på dig. Liksom att han viftar bort dig, när du försökt prata. Jag tycker att du ska tala med honom om det du skriver om. Visa honom eventuellt din fråga och mitt svar. Att du funderar på skilsmässa, för att du känner dig ensamstående. Och att han viftar bort dig om du försöker prata om det. Om han inte blir tillräckligt omskakad av dina skilsmässotankar, kan du föreslå familjerådgivning, eftersom mönstret med dominans och underkastelse måste ändras för att du ska vilja fortsätta. Alltså: Sätt ner foten, även om det är nytt för dig också! 

NUVARANDE Min man har aldrig tid med mig
NÄSTA Jag servar alla andra – hur ska jag orka?