Min man har tagit lån i hemlighet. Kan jag bli skyldig?

FRÅGA Jag är gift sedan 1975 och vi har tre barn. Vi bor i villa som vi bägge står för. Vi arbetar fortfarande. Jag är 63 och han är 64.

För tre år sedan ärvde han sin far när dennes lägenhet såldes. Jag vet inte vad min man gjorde med dessa pengar. Vi hade pratat om att byta fönster och att byta kök. Inget av detta blev av.

Nu har jag upptäckt att han lånat pengar utan min vetskap och godkännande. Ett belopp är på 140 000 kr och det andra är på cirka 94 000.

Jag har frågat vad han behövde pengarna till men han svarar inte. Vad händer om min man skulle gå bort, blir jag då skyldig att betala dessa lån? Eller kommer de att försvinna eftersom de är personliga?

Orolig

 

BIRGITTA Ja du. Inte kul att ha en man som går bakom ryggen på dig ekonomiskt. Det bästa är om du kan förmå honom att tala allvar och vara uppriktig mot dig.

Det är svårt att ge dig mer än ett generellt svar. Du skriver inte om han tecknat lånen med huset som säkerhet eller som ett inblanco lån. Du bör kolla med en jurist hur du kan gardera dig mot att få betala för de lån han tagit utan din vetskap. Inte bara vid ett dödsfall utan även vid en eventuell skilsmässa. För den stora risken är nog vid en skilsmässa. Då delas ju nettot av ert giftorättsgods lika. Såvida ni inte har skrivit äktenskapsförord om att vissa av era tillgångar ska vara enskild egendom och inte ingå i giftorätten. Men om det inte finns något äktenskapsförord, kommer skulderna att dras av innan boet delas. Det skulle innebära att du därmed får betala för hans skulder genom att hans lån gröper ur ditt giftorättsnetto. 

Vid dödsfall är det dödsboet som ska ”gälda sina skulder”. Du som person kan inte ärva en skuld. Men är skulderna högre än dödsboets tillgångar så finns det ju inget att ärva. Och då kan du indirekt i alla fall få betala för hans skulder.

Men det finns lagregler att ta till som hjälp i sådana fall: Vid dödsfall kan alltid den efterlevande, om hon är mer förmögen, behålla sitt giftorättsgods med stöd av äktenskapsbalken 12:2, skriver juristen Caroline Törnquist
i M:s faktapanel. Som du säkert förstår, finns det all anledning för dig att anlita jurist i förebyggande syfte, så att du inte en vacker dag sitter där med hans hemliga lån på halsen. 

 

NUVARANDE Min man har tagit lån i hemlighet. Kan jag bli skyldig?
NÄSTA Har du en kärleksberättelse?