Min pappa vill kompensera min bror för gårdsförsäljningen

FRÅGA För tio år sedan fick jag och min bror överta vår fars skogsfastighet. Min bror är inte intresserad av skötsel och ägande så jag löste ut honom med en rimlig summa. Efter cirka fem år sålde jag skogsfastigheten till ett bra pris. Nu tycker min far att han vill gottgöra min bror och kompensera honom ekonomiskt för detta. Jag blev mycket förvånad och vet inte hur jag ska agera. Vad tycker du? 

Syskonkärlek

 

BIRGITTA Den finns många synsätt på den här frågan. Ditt, din pappas, din brors. Och nu mitt. Vem som har mest rätt ligger i betraktarens öga. Min spontana reaktion är att din pappa möjligen gör rätt att själv kompensera sin son. Du gjorde uppenbart en vinst när du sålde gården. Att din pappa vill kompensera din bror för värdeökningen kan vara förståeligt. 

För vad är, som du säger, en ”rimlig” köpesumma av en fastighetsaffär inom familjen? När det gäller skogs- och jordbruksfastigheter vet vi att värdena stadigt stiger. Möjligen kan värderingen vid ditt utköp legat i underkant? Att sälja gården redan efter fem år kan uppfattas som provocerande. Det är vanligt förekommande att man vid den här typen av arvskiften skriver avtal om en tioårig karenstid, med innebörden att den som säljer egendomen inom tio år förbinder sig att dela nettovinsten med sina syskon. Det vill säga efter att ha dragit av räntor, investeringar, skötselkostnader och andra omkostnader. Allt för att undvika och föregripa framtida uppslitande och segdragna arvsprocesser.

Din pappas ambition tycks vara att fördela sin egendom rättvist mellan sina barn. Gjordes det en oberoende värdering av en auktoriserad värderingsman? Fanns det några särskilda villkor i gåvobrevet? Din fråga visar med all tydlighet hur viktigt det är att göra korrekta marknadsvärderingar och skriva tydliga villkor i gåvobrev. 

Försök att inte vara missunnsam. Din pappas känsla för rättvisa drabbar ju inte din egen ekonomi. Men om din pappa väljer att kompensera din bror så bör han se till att den summan inte inkräktar på ditt framtida arv i för hög utsträckning.

NUVARANDE Min pappa vill kompensera min bror för gårdsförsäljningen
NÄSTA Fallgropar och råd vid samboskap