Min väninna i Grekland har fått ärva – kan hennes make göra anspråk på arvet?

FRÅGA Jag har en väninna som sedan 26 år är bosatt i Grekland. Hon är gift där och har två myndiga barn och en som är omyndig. Maken har lämnat familjen och skilsmässa kommer så småningom att ske.

Nu har hon fått ärva en ganska stor summa pengar av sin mor och jag undrar om det finns något sätt för henne att se till att maken inte kan kräva att ta del av arvet? Kan hon skänka pengarna till sina barn utan makens/faderns medgivande?

Väninnan

BIRGITTA Förmodligen gäller både svensk och grekisk lagstiftning. För arvet gäller svensk lag under förutsättning att din väninna är svensk medborgare. Vad gäller egendomsfördelning mellan makarna, sker det sannolikt enligt grekisk lagstiftning. Ingen enkel materia som du ser.

Det bästa är att omedelbart kontakta grekiska ambassaden för att reda ut vad som gäller juridiskt. De är säkert vana vid den typen av problem. Därefter bör hon absolut anlita jurist eller advokat som hjälp att hitta en juridisk hållbar lösning. Vad som möjligen kan rädda väninnans arv från att ingå i en bodelning är att modern skrivit ett testamente där det står att arvet ska utgöra enskild egendom.

NUVARANDE Min väninna i Grekland har fått ärva – kan hennes make göra anspråk på arvet?
NÄSTA Hur ska vi spara till vårt barnbarn som bor utomlands?