När är det bäst att ta ut mitt individuella pensionssparande?

FRÅGA Jag har sparat i så kallat IPS i flera år och nu närmar jag mig 55. Frågan är: Ska jag börja plocka ut pengarna då, medan jag fortfarande jobbar och har råd att betala den skatt som blir? Eftersom detta sparande hittills har varit ”skattebefriat”. Eller är det smartare att vänta tills jag blir pensionär på riktigt. Tillhör ju saken att jag är lågavlönad, har alltid varit och kommer att förbli så.

Lena, blivande fattigpensionär

 

BIRGITTA Mitt principiella svar är nej. Ta inte ut pensionssparande i förtid. Det växande pensionskapitalet behöver man bättre som pensionär än som yrkesverksam. Spelreglerna för det skattegynnade privata pensionssparandet (IPS) kommer emellertid att ändras.  Enligt förslag från den nya regeringen sänks det skattegynnade sparbeloppet 2015 från 1 000 kr till 150 kr/mån = ett maximalt skattegynnat belopp på 1 800 kr per år. (Mot tidigare 12 000 kr/år.) Sparar du mer än 1 800 kronor per år blir du därmed dubbelbeskattad. IPS kommer enligt förslaget att vara helt slopat 2016.

Du kan därför välja att redan nu låta ditt IPS-kapital ligga kvar som ”fribrev” i sin nuvarande sparform och därefter påbörja ett nytt pensionssparande i andra former. 

Du bör kolla hur stora avgifter du betalar för ditt IPS. Ligger sparandet i en kapitalförsäkring eller i en fondförsäkring? I så fall kan det löna sig att ta ut IPS-kapitalet, skatta för det och lägga in nettobeloppet i en annan sparform utan försäkringslösning och avgifter. Det finns tusenlappar att spara på att slippa årliga försäkringsavgifter samt fondavgifterna för ”fribrevet”.

Den årliga försäkringsavgiften i ett IPS är i genomsnitt 0,96 procent på ett växande kapital. Genom att välja bort försäkringsavgiften räddar genomsnittsspararen cirka 6 000 kr, 8 procent av sitt sparkapital, på tio år, räknat på enbart 0 procent i avkastning. Bakom denna beräkning står bolaget Pensiono som erbjuder sig att lotsa pensionskapital till bättre villkor. Statens Pensionsverk, SPV, har nyligen nominerat Pensiono till pensionsbranschens prestigefyllda pris Guldkanten. Pensiono visar hur mycket man kan spara genom en flytt av sitt kapital och kan även hjälpa till med flytten, se mer på pensiono.se

Du har många år framför dig på arbetsmarknaden. Har du en avgift på låt säga 1 procent per år på ditt IPS-kapital kan det medföra ett onödigt stort avbräck på ditt framtida pensionskapital. 

Ett bra alternativ till IPS är att pensionsspara i ett investeringsparkonto, ett ISK, som är en skattegynnad sparform. 2014 ligger den årliga schablonskatten på 0,62 procent. 

NUVARANDE När är det bäst att ta ut mitt individuella pensionssparande?
NÄSTA Jag vill hjälpa min sambo som har sämre ekonomi, men är ingen dumsnut