Om jag ärver – är pengarna bara mina då?

FRÅGA Jag är gift och har skrivit äktenskapsförord. Om jag ärver pengar, går då pengarna enbart till mig? Har hört att arv från föräldrar enbart går till rättmätig arvtagare där ej make/maka kan göra anspråk på arvet.

Pierre 

 

BIRGITTA Det viktiga är att ha koll på vad som verkligen står i äktenskapsförordet. Står det att arv ska utgöra enskild egendom så är det solklart att arvet INTE omfattas i bodelning vid skilsmässa. För jag gissar att det är det du syftar på. Vid skilsmässa behåller var och en det som är skyddat med äktenskapsförord som enskild egendom och där det står att det inte ska ska utgöra giftorättsgods.

Men vid arv förhåller det sig annorlunda. Vid dödsfall ärver makan eller maken även det som i ett äktenskapsförord utgör enskild egendom. 

Vid arv faller alltså ”skyddet” av den enskilda egendomen bort ”mot” den äkta hälften. SÅVIDA man inte i ett testamente klart angett att det är XX som ska ärva den enskilda egendomen, INTE den äkta hälften. Skriv alltså testamente där du anger vem du vill ska ärva det du en gång själv ärvt som enskild egendom. 

– En mycket vanlig missuppfattning är att enskild egendom alltid tillfaller barn. Detta är inte sant. Är man gift och har gemensamma barn så ärver efterlevande make även enskild egendom om inte annat förskrivits i ett testamente, framhåller expertpanelens Caroline Törnquist på Nordea.

NUVARANDE Om jag ärver – är pengarna bara mina då?
NÄSTA Vem ärver pappas skulder?