Till tidigare besvarade frågor.

NUVARANDE Fråga Birgitta Piper om ekonomi
NÄSTA Fråga Per Naroskin om relationer