Till tidigare besvarade frågor.

NUVARANDE Fråga Birgitta Piper om ekonomi
NÄSTA Kan syskonbarnen ärva bostadsrätten – men först sedan båda gått bort?