Traditionell premiepension eller fondförsäkring, vad är bäst?

FRÅGA Jag är snart pensionär och håller på att fylla i ansökan. Skulle uppskatta om du vill ge mig ett råd om jag ska byta till traditionell försäkring eller ligga kvar i fondförsäkring.

Hälsningar Eva C

Tacksam för snabbt svar! 

 

BIRGITTA Låt mig anta att du fått blanketten från Pensionsmyndigheten om hur du ska göra med din premie-pension. Om du vill byta från fondförsäkring till traditionell försäkring. 

Först vill jag säga att du inte behöver fatta detta beslut i samband med att du börjar ta ut din premiepension. Du kan när som helst efter pensioneringen byta premiepensionen till traditionell försäkring. Har du däremot valt att flytta den från en fondförsäkring till en traditionell försäkring kan du inte byta tillbaka till fondförsäkring. Det är därför viktigt att inte göra ett förhastat beslut. 

Men frågan är större och viktigare än praktiska uttagsregler för premiepensionen. Frågan om val av fondförsäkring eller traditionell försäkring är superhet. Den har stort allmänt intresse för både tjänstepensionen och för privat pensionssparande. Skälet är solklart. Börsrisken med fondförsäkring är betydlig.

Ligger du nära tiden för pensionsuttag bör du verkligen undersöka hur du kan skydda dina besparingar från kraftiga värdefall. Börsen har
i Sverige rusat till sina högsta nivåer hitintills. Sakkunniga delar återkommande ut varningar att det snart måste komma ett kursfall. När vet ingen. Men efter tre års börsuppgång och efter rusning uppåt med cirka
35 procent under det senaste halvåret (detta skrivet på våren) finns det anledning att slå vakt om både sin tjänstepension och premiepension och även sitt privata pensionssparande.
En fondförsäkring är direkt kopplad till börsens utveckling. Dessutom har den i regel högre avgift än en traditionell försäkring. 

I en traditionell försäkring finns ett lägsta garanterat belopp som inte finns i fondförsäkringen. Fördelen med traditionell försäkring är att du får ett livslångt garanterat belopp varje månad. Utöver det möjligen ett tilläggsbelopp. Du behöver, till skillnad från en fondförsäkring, inte heller engagera dig i förvaltningen. Den sköter Pensionsmyndigheten eller pensionsbolaget. 

Traditionella försäkringar har i snitt lägre avgifter är en fondförsäkring. Följande uppgifter om avgifter har jag fått från den stora tjänstepensionsförmedlaren Collectum:

Generellt kan man säga att traditionell försäkring ofta har lägre avgifter. 

• Om man jämför så kostar en fond
i snitt 1,27 procent. Om man ser på enbart Sverigefonder så är kostnaden
i snitt 1,15 procent. 

• Avgiften för en traditionell försäkring i snitt är cirka 0,40 procent. Avgiften varierar mellan 0,10 procent och 0,90 procent beroende på om det är inom eller utom kollektivavtal. Om man ser på kostnader för traditionell försäkring inom ITP så ligger den mellan 0,13 procent och 0,30 procent, inkluderat kostnader för kapitalförvaltning. 

Ta fasta på frågeställningen om du vill spela på börsen som pensionär. En pension handlar om pengar till livsuppehället. Pensionen är ofta lägre än förvärvsinkomsten.

En fondförsäkring kan ge mer än en traditionell försäkring – om börsen är nådig. Ligger du kvar i fondförsäkring kommer månadspensionen från premiepensionen att variera från ett år till ett annat beroende på hur de fonder som du valt utvecklas. I en fondförsäkring finns alltid risken att pensionsbeloppet sjunker, vilket normalt inte sker i en traditionell försäkring. 

Väljer du att gå över i traditionell försäkring får du minst ett garanterat belopp varje månad. 

Jag tror att du inte har svårt att gissa vad jag själv skulle välja.

NUVARANDE Traditionell premiepension eller fondförsäkring, vad är bäst?
NÄSTA Vi lever ihop som skilda. Bara den ena utför hushållsarbete. Vad ska den andra betala?