Vad är egentligen förtrolighet?

FRÅGA Kan du ge exempel på förtrolighet i äktenskapet? Min man, vi har varit gifta i 30 år, vet inte vad det är! Skriv några exempel, det hade varit så härligt om vi hade haft det.
Och ännu en fråga: ska man inte prata om känslor och säga trevliga saker till varandra? Jag tycker det, men ”når inte fram”. Jag stör honom om jag önskar att han vänder sig mot mig, exempelvis under en teaterföreställning på teven, för att säga något om det upplevda. Ser samhörighet hos andra par, som jag inte får uppleva.

Anonyma Anna

DR BÖHM Dina exempel är bra. Det är klart att man ska säga trevliga uppskattande saker till varandra. Du kan fråga när du kan prata, så att du inte stör honom framför tv:n. Du kan uttala ditt behov av att han ska vända sig mot dig om han tittar på tv. (Den kanske kan stängas av under tiden ni talar om er aktuella relation.)

Framför allt bygger förtroligheten på att man ger varandra personliga förtroenden. Man berättar om sin egen personliga, privata situation, sina tankar och känslor. Det gör relationen unik och förtrolig – att det här är förtroenden som vi bara ger till varandra, inte till någon annan. Vi vet saker om varandra som ingen annan vet. Utan förtrolighet blir ett förhållande en administrativ institution. Och vem vill ha det?

NUVARANDE Vad är egentligen förtrolighet?
NÄSTA Jag mobbas för att jag är för snygg