Vad är ”kobran” värd?

Fråga:
Vi har en Kobra-telefon som vi undrar över om den har något större värde. När det gäller Kobran har vi sett många olika uppgifter på värdet av en sådan. Har ni någon tillförlitlig uppgift på värdet?

Svar:
Kobratelefonen är intressant. Hur mycket är den rätt vanliga men populära röda Kobran EGENTLIGEN värd på  auktionsmarknaden? Man hör ibland rena fantasipriser, men då gäller det en ovanlig variant. Jag rådfrågade intendent Malin Rebessi på Stockholms Auktionsverk, som säger att den senaste auktionsnoteringen på en röd Cobra är 500 kr, medan en röd oh en blå telefon sålts för 1 500 kr tillsammans.

NUVARANDE Vad är ”kobran” värd?
NÄSTA Vad vet du om ”Astrids spegel”?