Vad innebär gåva inom äktenskapet och varför gör man det?

Fråga: Vi har ett äktenskapsförord där min make står för villan. Testamente är skrivet med mig som arvtagare. Vad händer om min make skulle bli sjuk och inte kan skriva på några papper i samband med till exempel försäljning av villan. Får jag då gå in och göra detta eller hur gör man då? Gåva inom äktenskapet, vad är det egentligen och varför gör man det?

Britta

Du får inte göra vad du vill med din mans egendom om han skulle bli så sjuk att han förlorar sin handlingsförmåga. I ett sådant läge blir det en så kallad god man, inte du, som tar över.

Om fastigheten i det här fallet ska säljas och din man står som ägare (innehar lagfarten) utser överförmyndaren en god man. Det är han som då tar ansvar för en försäljning och ser till att pengarna från denna försäljning sätts in på ett spärrat konto i din mans namn.

Men varför talar ni inte med varandra och löser saken redan nu? Det gör saken så mycket enklare än att vänta tills det är för sent. Konsultera en jurist som analyserar er situation som helhet. Det är tyvärr lätt att det annars blir fel.

Så här säger Nordea: En lösning kan vara att man dels upphäver äktenskapsförordet och därefter gör en bodelning under äktenskap och genom denna överför halva fastigheten på makan. Ett annat alternativ är en gåva. Tänk då på att gåva mellan makar ska registreras hos tingsrätten. Var också medveten om att utifall det finns ett uppskov med kapitalvinst i fastigheten på grund av tidigare såld fastighet, så ska denna vinst skattas fram, både vid gåva och vid bodelning under äktenskap.

Birgitta Piper

NUVARANDE Vad innebär gåva inom äktenskapet och varför gör man det?
NÄSTA Lönar det sig verkligen att vänta en månad om man vill gå i pension vid 61?