Vad kan göras så att ett äktenskapsförord inte ska gälla?

FRÅGA: Vad kan göras så att ett äktenskapsförord inte ska gälla? En villa som står som kvinnans enskilda egendom, till exempel. När den säljs, kan maken hävda del i densamma? Vilka förhållanden kan åberopas?
Frågvis

SVAR: Du avslöjar inte om ni är eniga eller oeniga om att ”släppa in” maken som vinstpartner vid en försäljning av villan. Jag kan bara gissa. Hans ambition tycks vara att få del av din vinst på villan, trots att huset är din enskilda egendom.

Ett äktenskapsförord bygger på att båda är överens. Det måste skrivas på av båda parter för att gälla. Det ska också registreras hos tingsrätten.

För att häva ett gammalt äktenskapsförord måste man upprätta ett nytt. Och även detta nya ska registreras hos tingsrätten. Så är reglerna.

Är du tveksam? Håll då fast vid ert gamla äktenskapsförord. Då behåller du också rätten till vinsten på din villa.

Men passa på att skriva ett aktuellt testamente där ni anger vem som ska ärva vad. Både testamente och äktenskapsförord har en tendens att åldras och mår bra av att förnyas med jämna mellanrum.

Birgitta Piper

NUVARANDE Vad kan göras så att ett äktenskapsförord inte ska gälla?
NÄSTA Kan det löna sig att lösa in lånet?