Vad ska jag göra med min mors bostadsrätt när hon flyttar till äldreboende?

Fråga: Min kära moder, som är 97 år och änka, ska flytta till särskilt boende. Hon äger en bostadsrätt (värde cirka 500 000 kronor). Kan hon överlåta den till sina barn, det vill säga mig och min bror? Så att vi kan sälja den när hon flyttar? Pengarna skall användas till hennes bästa, att betala det nya boendet, hjälp med städning, dusch, mat, vård, ny tv och nya möbler med mera. Är detta möjligt? Och hur gör jag så allt blir juridiskt rätt?

Marianne

Svar: Varför inte låta er mamma själv sälja bostadsrätten och sätta in pengarna på ett eget konto för hennes behov? Då äger hon fortfarande rätten till sin egendom som ni som bröstarvingar i sinom tid ändå får ärva. Reavinstskatt måste någon av er ändå betala. Förr eller senare.

Med den lösningen slipper ni hamna i en situation där ni blir oense om hur pengarna bäst ska användas för mammas räkning. Och vem som ska betala…

På så sätt undanröjer ni även risken att blanda samman era egna privata ekonomier med mammas pengar.

Om ni ändå vill att försäljningen ska gå via er, så kan er mamma först ge bostadsrätten åt er som gåva. I nästa steg är det alltså ni som säljer den. Ni bör då sätta in pengarna på ett särskilt ”mammakonto”. Börja dock med att fråga bostadsrättsföreningen om hur de ställer sig till förslaget att hon överlåter bostadsrätten till er. Om det är okej? Med tanke på er mammas höga ålder och beroende på hennes mentala förmåga kan det krävas att det utses en god man för att hjälpa henne med denna viktiga affär.

Kontakta en jurist. Det är mitt råd.

Birgitta Piper

NUVARANDE Vad ska jag göra med min mors bostadsrätt när hon flyttar till äldreboende?
NÄSTA Varför gör försäkringsbolagen skillnad mellan män och kvinnor?