Vågar jag sälja fonderna i dessa dåliga tider?

FRÅGA Du svarade för ett bra tag sedan en kvinna om något sorts sparande som verkade väldigt smart, när man börjar närma sig pensionen. Jag är 58 år och funderar på om jag ska ta ut pengarna från mina fonder, jag har allt i Nordea. Har sex stycken med cirka 100 000 kronor. Jag är rädd att pengarna kommer att försvinna i dessa hemska tider.

Vad råder du mig att göra? Du hade nämligen ett bra förslag tidigare. Det var att man tog ut sina besparingar och satte in på ett förmånligt sparkonto när man närmade sig pensionen. Det var något speciellt med den sparformen, men minns tyvärr inte vad den hette.

Lena

BIRGITTA Okej. Du ska dock få ett svar som hänger samman med den aktuella finanskrisen.
1) Det är inte en särskilt god idé att sälja sina fonder när börsen är i bottenläge.

2) Tänk också på skatteeffekten om du säljer och i stället sätter in pengarna på ett bankkonto som i nuläget har låga och mindre attraktiva räntor. Förmodligen är det ingen bra ekvation.
Be någon på din bank att räkna på vad som händer om du säljer och skattar nu. Glöm inte heller att du missar den börsuppgång som kommer.

3) Tänk också på att du bara är 58 år. Du har rätt många år kvar till pensionen. Minst sju år. Jag tycker det är lite tidigt att plocka ut besparingarna från ditt fondsparande. Dessutom ska ditt fondsparande fortsätta att växa till sig även efter din pension. Du tar ju inte ut rubbet på din 65-årsdag, antar jag.

4) Fundera i stället på hur du på bästa sätt ska dra nytta av och tillgodogöra dig den börsuppgång som är på väg och som kommer. 

5) Kanske ska du börja månadsspara i nya fonder med låga avgifter i stället för att fly ur dina gamla?
MEN! Vad du absolut ska göra NU är att noga analysera och syna dina nuvarande sex fonder.

*Är de för dyra? (= Har de höga avgifter?)
Det är mycket viktigt att du verkligen kollar hur höga avgifter du har på ditt fondsparande. En procentenhets skillnad i avgift mellan jämförbara fonder med likvärdig avkastning gör STOR skillnad.

*Har dina fonder för hög risk? (= Har de för hög andel aktier i ”blandningen”?)

*Är de riktade mot alltför riskfyllda regioner eller branscher?

*Fundera på att vikta över till fonder med säkrare kompott. Typ en generationsfond, som anpassar risken neråt ju närmare pensionsåldern man kommer. Eller kanske välja att spara i någon form av räntefond, med låg avgift. Avgifterna tenderar annars att äta upp för stor andel av din egen avkastning.

*Jämför med motsvarande/likvärdiga, men ”modernare” fonder med lägre avgifter och lägre risk.

*Du bör se dig om hos andra banker. Danske Bank har exempelvis cirka 2 500 fonder som deras kunder får välja mellan. Den banken tar heller inget betalt för att överföra dina nuvarande fonder intakta till sin egen förvaltning. Även HQbank erbjuder sina kunder tusentals fonder. Handelsbanken erbjuder drygt
1 000 fonder. Nätbankerna Avanza och Nordnet är inte så dumma heller, med vardera 900 fonder på sin meny.  

*Sök efter fonder med god historik och likvärdigt upplägg och jämför avgifterna. Du kan gå in på nätet och jämföra på bland annat webbplatserna: morningstar.se, finansportalen.se, compricer.se, konsumentbankbyran.se En bra mix av räntor och aktier är att föredra med dina sju år kvar till pensionen. Den generella rekommendationen är en försiktig placering med cirka 60 procent räntor och resten breda aktiefonder.

Källor: SEB, HQBank, Sparbanken Finn/Lund, Handelsbanken, Kaupting Bank, Danske Bank/Skånes Provinsbank, Nordea

NUVARANDE Vågar jag sälja fonderna i dessa dåliga tider?
NÄSTA ”Jag förlorar lantstället vid skilsmässan”.