Var kan jag läsa om en vardags-budget för en pensionär?

FRÅGA Var kan jag läsa om en vardagsbudget för en pensionär? Rimliga kostnader liknande socialtjänstens normer.
Gunbritt

SVAR Det finns en utmärkt broschyr på Konsumentverkets webbplats. Den heter Koll på pengarna. Där finns olika exempel på budgetupplägg. Du kan också kontakta kommunens skuld- och budgetrådgivare. Där kan du med all säkerhet få hjälp att göra en budget som passar dina livsvillkor och som då omfattar de bidrag som du är berättigad till. Det är kanske både lättare och trevligare att tala med en människa öga mot öga om sådana frågor. Det kan dock vara svårt att få en tid med detsamma. De är hårt arbetsbelastade.

Hos Pensionsmyndighetens kundservice kan du få information om olika typer av stöd, till exempel bostadstilllägg för pensionärer, som du kan vara berättigad till. Många tror att det inte går att söka om man bor i egen bostad, men det går alldeles utmärkt. På myndighetens webbplats www.pensionsmyndigheten.se finns dessutom en snurra där du kan lägga in dina egna siffror, pension, hyra, banksparande och annat och där du kan göra en preliminär beräkning om du kan få bostadstillägg eller inte. Reglerna är ganska generösa och många pensionärer har bostadstillägg som ett komplement till låg pension.

Din bank vill säkert också hjälpa till, bara du frågar. Sådan privatrådgivning ska inte kosta dig något.
Du kan också gärna använda de kalkyler och verktyg som de flesta storbanker har på sina webbplatser för att göra en egen budget.

Har du arbetat på olika ställen så är det också viktigt att du fått tjänstepension från alla ställena. De flesta samordnas men det kan finnas arbetsgivare längre tid tillbaka, innan allt blev datoriserat, som missats. Lycka till.

PS. Institutet för Privatekonomi på Swedbank räknar också på levnadskostnader och budgetar och gör beräkningar på hur pensionärernas ekonomi förändras samt analyserar pensionsekonomin utifrån många aspekter.
Läs mer på: swedbank.se/privatekonomi. Eller fråga efter Fickekonomen på bankens kontor.
Birgitta Piper

NUVARANDE Var kan jag läsa om en vardags-budget för en pensionär?
NÄSTA Hur mycket kan man skänka utan att behöva betala gåvoskatt?