Finns det något värde i gamla biblar?

Fråga:
Finns det någon som är intresserad av gamla biblar från 1890-talet? Finns det något värde i dom?  Vem tar man kontakt med då isåfall?
Ulla

Svar:
Denna fråga får jag ofta. Svar: NEJ! Gamla biblar har sorgligt nog nästan inget ekonomiskt värde. Få har plats för denna tjocka tunga bok i bokhyllan. En Bibel fanns i vartenda hem för 100-150 år sedan och många gamla exemplar har pietetsfullt bevarats. De är osäljbara idag. Bara en mycket gammal och välbevarad Bibel med illustrationer kan tänkas vara av intresse.

Läs mer

NUVARANDE Finns det något värde i gamla biblar?
NÄSTA Kan kistan bli kaffeved?