Varför gör försäkringsbolagen skillnad mellan män och kvinnor?

Fråga: Hur kommer det sig att privata pensionsförsäkringar gör skillnad på män och kvinnor? Är det inte olagligt med könsdiskriminering i Sverige?
Undrande

Svar: Du har rätt. Tyvärr! Kvinnor straffas ekonomiskt med försäkringsbolagens interna åldersstatistik som tillhygge. Män får ut högre pension – för att deras medellivslängd är lägre.

– Tänk om hallänningar skulle få lägre pension än norrbottningar för att man i genomsnitt blir äldre i Halland än i Norrbotten. Vilket ramaskri det skulle bli, säger pensionsekonomen Eva Adolphson.
Tjänstepensionsföretaget Collectum förmedlar årligen cirka 22 miljarder kronor i premier mellan 30 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag.

– I icke kollektivavtalad tjänstepension och i privata pensionsförsäkringar tar försäkringsbolagen hänsyn till kvinnornas längre livslängd genom högre premier och lägre månadsutbetalningar, bekräftar Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Konsumenternas försäkringsbyrå vet också besked. Det är bara att läsa på deras hemsida:
Livslängdsantaganden är en av flera faktorer som försäkringsbolagen använder för att beräkna hur mycket pension de kan betala ut från en pensionsförsäkring.
Ju äldre försäkringsbolaget tror att du ska bli, desto lägre pension får du per månad. Ändringar av livslängds­antagandet under utbetalningstiden märks genom att pensionen sänks
eller höjs.

Den nu gällande diskrimineringslagen förbjuder könsdiskriminering, med ett enda undantag. Det gäller könsdiskriminering i försäkringstjänster. Av de bolag som erbjuder livslång pension är det bara KPA Pension som inte gör skillnad på mäns och kvinnors livslängd.

– Det är uppseendeväckande och enormt otidsenligt att kön är en faktor som påverkar pensionens storlek och även premiesättningen på många andra försäkringsprodukter, säger Eva Adolphson på tjänstepensionsförvaltaren Alecta. Försäkringsbranschen, som styrs av män, har varit mycket duktig på att lobba in budskapet att det är okej med könsdiskriminering på pensions- och försäkringsområdet hos politiker. Men tänk om försäkringsbranschen skulle bestämma sig för att den som röker ska få en högre pension därför att han eller hon förväntas leva färre år än en icke-rökare. Det vore omöjligt! Men olika hög pension för män och kvinnor går tydligen an i 2010 års Sverige.

Eva Adolphson framhåller att det är hög tid för riksdagspolitiker att ändra på diskrimineringslagen. Att det går att åstadkomma en förändring visar arbetsgivarorganisationer och fackförbund som lyckats få försäkringsbolagen att erbjuda könsneutrala tjänstepensioner.

Försäkringsbolag redovisar inte sina beräkningsunderlag utåt. Det betyder att kunder och marknad inte kan avgöra om livslängdsbedömningen används som hävstång av rena besparingsskäl.

Camilla Bratt, informationsansvarig på Konsumenternas försäkringsbyrå, anser att Finansinspektionen bör kräva öppenhet inte bara i värdebeskeden under spartiden, utan även när det gäller sådant som är viktigt under utbetalningstiden, till exempel hur bolagen beräknar livslängd och varför.
Detta för att konsumenterna ska veta vad de kan förvänta sig i pensionsutfall på sina försäkringar och för att de ska kunna jämföra med vad de skulle få ut om de flyttade sitt pensionskapital till ett annat försäkringsbolag.

Svensken blir allt äldre. Mardrömmen för försäkringsbolagen är förstås en ökad mängd pigga 100-åringar med livslånga och gedigna pensionsförsäkringar.
Oron märks. I många försäkringsbolag pågår intensiva försök att övertala försäkringstagare att välja bort den livslånga, och i stället gå över till en tidsbegränsad utbetalning. Lockbetet låter: ”Det ger ju dig mycket högre månadspension. Pengar som du kan ha glädje av medan du fortfarande är pigg och alert. När du blir riktigt gammal har du inte samma behov.”

Min egen reflektion är att det i väldigt hög ålder är väldigt bra att ha råd att köpa de grundläggande tjänster och den service som samhället då kanske inte har råd att bekosta. Som att få hjälp att duscha varje dag. Och en promenad utomhus och andra stimulerande aktiviteter, utöver rena rutiner.

Birgitta Piper

Läs mer: Finns det några alternativa pensionsförsäkringar, som inte gynnar män? Vi har frågat fyra experter.

NUVARANDE Varför gör försäkringsbolagen skillnad mellan män och kvinnor?
NÄSTA ”Flytta kapitalet till det bolag som betalar bäst”