Vårt hus har ökat massor i värde, hur minskar vi reavinstskatten?


FRÅGA Min man och jag äger ett hus, som köptes för 35 år sedan för 350 000 kr och i dag är värt mellan 4 och 5 miljoner kr. Med denna värdeuppgång kommer vi att få en ordentlig reavinstskatt. Kan vi göra något för att minska denna skatt? Vi är 65+ och tänker inte sälja än på bra många år, men husets värde lär bara öka, tror vi.
Vill inte sälja än

SVAR Varför oroa dig i förväg? Det är väl bara bra att ha en sådan säkerhet till hands som ett ständigt växande eget ”pensionskapital” att ta till om pengarna tryter när man blir lite äldre och pensionen känns för liten att leva på.

Här ändras ju också skattesatser hela tiden, mest ner tycks det under den här regeringen. För att bara nämna fastighetsskatten, (maximalt 6 512 kr i avgift 2011) så är det en fråga och ett problem som många politiker rådbråkar sin hjärna med.

Det finns också debattinlägg om att helt slopa kapitalvinstskatten på hus för att inte ”låsa in” människor i ett boende de egentligen vill släppa ut på marknaden. Det var en fastighetsexpert av något slag som lade fram detta förslag för en tid sedan. Det enda som är säkert är att allt kan förändras. Min alldeles personliga reflektion: varför inte betala skatten direkt? Pengarna ska ju ändå ut förr eller senare. Så varför då betala skatt/avgift varje år dessutom under tiden på det uppskjutna beloppet?

Face fact. Det finns inget sätt att trolla bort skatten på kapitalvinsten. Vänd på tanken: Man får faktiskt behålla 78 procent av den vinst man gjort på sin bostad.
Ett annat sätt att tänka är att både ha kakan och äta upp den. Ni kan nämligen belåna huset med seniorlån, och så att säga knapra på husets kapital och ändå bo kvar. Men jämför de olika seniorlånen noga. De skiftar kraftigt i pris och villkor.

Vinsten vid en fastighetsförsäljning räknas ut så här:
Försäljningspriset minus:
● fastighetsmäklarens provision,
● inköpspris inklusive kostnader för pantbrev, lagfart, stämpelskatt,
● ny-, till-, och ombyggnader som gjorts på fastigheten som uppgår till minst
5 000 kr/år,
● förbättringskostnader under de senaste fem åren på minst 5 000 kr/år.

Summan utgör kapitalvinsten som för närvarande beskattas med 22 procent.

Sker försäljningen med förlust får man en skattereduktion med 15 procent av förlusten. (Halva förlusten får dras av och procentsatsen är 30 procent.)

Man kan begära uppskov med en del av beskattningen om man köper en ny permanent bostad. Maxgränsen för uppskov är 1 450 000 kr. Minsta uppskovsbelopp är 50 000 kr per person.
Alla uppskov beläggs med en ränta på 0,5 procent per år. Denna ränta är inte avdragsgill. Den årliga skatten på uppskovsbeloppet motsvarar en årlig ränta på skattebeloppet på drygt 3 procent. Behöver man låna pengar till en högre ränta än drygt 3 procent, kan det alltså löna sig att begära uppskov.

Birgitta Piper

NUVARANDE Vårt hus har ökat massor i värde, hur minskar vi reavinstskatten?
NÄSTA Jag vill inte bli påsatt i sömnen. Vad kan jag göra?