Vem ärver mitt pensionssparande när jag dör?

Fråga: Jag undrar vilka regler som finns om arv efter pensionssparande. När mina föräldrar dör, delas deras pensionssparande lika mellan barnen? Och om det är jag som har pensionssparat, vem ärver pengarna om jag avlider?
Majken

Två till synes enkla frågor. Svaren är dessvärre inte alls lika enkla. Det finns inga entydiga regler om vem som ska ärva vad, när det gäller pensioner. För att få ett komplett svar på dessa pensionsfrågor krävs ett digert eget sökarbete.

Så här rörigt är det: Vissa pensioner kan man själv styra vem som ska få ärva. Vissa kan inte ärvas. Vissa kan inte ärvas av en sambo.

Försäkringar styrs inte heller av testamente utan arvsrätten styrs av ett förmånstagarförordnande. Det innebär att om den döde satt någon annan som förmånstagare, kan en fet pensionsförsäkring, eller för den delen en livförsäkring, gå arvingarna förbi.

För den som tror sig vara arvtagare är det enklaste sättet att få klart besked att ställa frågan direkt till  föräldrarna. Den som inte vet vem som får ärva de egna pensionerna måste själv jaga fakta hos försäkringskassan, hos banken, hos sina arbetsgivare och de pensionsbolag man eventuellt valt ut.

Följande pensioner går överhuvudtaget INTE att överlämna i arv.

Av den allmänna pensionen:
1. Inkomstpension.
2. Tilläggspension (den del av ATP som de som är födda 1938–1953 har).
3. Garantipension.
Det beror på att dessa delar av pensionen inte är dina egna ihopsparade pengar, utan en fordran
du har på samhället.

Av den allmänna pensionen är det bara efterlevandeskydd kopplat till premiepensionen som kan ärvas – och den rätten är begränsad. Det gäller därför att man skriver in vem som ska ärva PPM-pensionen. För att kunna teckna efterlevandeskydd måste du och din medförsäkrade uppfylla något av följande villkor:

• Ni är gifta med varandra eller har registrerat partnerskap.
• Ni är båda ogifta och sammanbor men har tidigare varit gifta med varandra eller varit registrerade partners.
• Ni är båda ogifta och sammanbor samt har eller har haft barn tillsammans.

Var särskilt uppmärksam på särbors ställning. I de fall där sambo inte ingår måste man se till att sambon skrivs in som förmånstagare. Annars går ersättningen förlorad, alternativt går till någon annan inom familjekretsen om detta finns som grundläggande alternativ.

NUVARANDE Vem ärver mitt pensionssparande när jag dör?
NÄSTA Finns det något bra alternativ till bolåneskydd när man fyllt 65?