Vem ärver pappas skulder?

Fråga: Min pappa har en massa skulder, men inga tillgångar. Hur gör jag när han dör för att slippa ärva skulderna?
Orolig

Svar:  Lugn. Hans skulder går i graven med honom. Dödsboet kan gå med minus, men det är inte ditt ansvar.

Skulderna är din fars, inte dina. Såvida du inte skrivit på borgensförbindelse av något slag åt honom. Men det antar (hoppas) jag att du inte gjort. Det enda som kan påverka dig är kostnaden i samband med hans död och begravning. Ring till en begravningsbyrå och red ut hur mycket en begravning kan kosta. Kontakta därefter socialnämnden och fråga hur stort bidrag kommunen kan bistå med när det är dags.

Finns det inga tillgångar över huvud taget i ett dödsbo kan socialnämnden  lämna bidrag till begravningen. Det är emellertid inget som tycks ske med automatik. Sakkunniga i min faktapanel uttrycker sig försiktigt med ord som; ”bör”, ”kan”, ”i regel”, ”i vissa fall” få ersättning för begravningsomkostnader från socialnämnden. Dock inte mer än ett halvt basbelopp = 21 200 kronor (2010).

Finns det inte mer pengar i ett dödsbo än att de till nöds kan täcka kostnaden för begravningen och det inte finns några fasta tillgångar, som fastighet eller tomträtt, då behöver man inte heller göra någon bouppteckning. Förutsatt att socialnämnden i stället skickar en dödsboanmälan till Skatteverket.

Birgitta Piper

NUVARANDE Vem ärver pappas skulder?
NÄSTA Strunta i Spanien – köp ett hus i Florida!