Vi lever ihop som skilda. Bara den ena utför hushållsarbete. Vad ska den andra betala?

FRÅGA Finns det någon schablonkostnad för hushållsarbete? 

Skilsmässan är ett faktum, men vi bor fortfarande i gemensam bostad och ska dela på driftskostnaderna. Ena maken arbetar inte, men utför allt hushålls-arbete.

Tacksam för svar, Karin

BIRGITTA Intressant lösning att skilja sig, men fortsätta dela bostad och hushåll. 

Det väcker nyfikenhet. Inte bara hur man i en sådan relation delar på kostnader. Mer intressant tycker jag det är att ni bytt från att vara gifta till att
i praktiken vara sambor. Ni delar nu, utan att vara gifta, både hushåll och adress och ni sover fortsatt under samma tak. Ni har er dygnsvila, som det heter på byråkratspråk, i samma bostad. Den juridiska förändringen, att byta från äktenskapsbalkens regelverk till sambolagens, kanske får konsekvenser som ni bör fundera över. 

En viktig fråga: Vem äger bostaden? Har ni genomfört bodelning i samband med skilsmässan? När en sådan väl är gjord kommer bostaden att tillfalla någon av er. I så fall blir en av er inneboende och som inneboende betalar man en rimlig hyra till den som förfogar över bostaden. Ni kan jämföra med vad man skulle kunna ta i hyra av en utomstående. 

Tyvärr finns det ingen ”schablonprislapp” på hushållsarbete. Den delikata värderingen måste ni göra upp tillsammans. Är ni eniga om att en av er ska ta hand om hushållet bör ni också kunna komma överens om värdet av den arbetsinsatsen. En fingervisning är att tills vidare utgå från äktenskapsbalken (eftersom ni nyss var gifta) som säger att var och en bidrar till hushållet efter sin förmåga. I så fall lägger ni samman alla inkomster, sätter av tillräckligt med pengar till det gemensamma hushållet och delar lika på resten. Med den modellen värderas lönearbete och hushållsarbete lika. Att ta konkret timersättning för hushållsarbetet är en annan variant. 

Här gäller det helt enkelt att komma överens. För att slippa framtida tjafs bör ni skriva ner och underteckna överenskommelsen. 

En sak är dock klar. Den som äger bostaden ska själv stå för all driftskostnad och underhåll. 

NUVARANDE Vi lever ihop som skilda. Bara den ena utför hushållsarbete. Vad ska den andra betala?
NÄSTA Min man äger allt. Vad händer om han blir sjuk?