BIRGITTA Såvitt jag förstått kan utlandsboende svenskar teckna försäkring i landet de bor, detta enligt bankrådgivare som jag talat med. Du kan sannolikt teckna försäkring på plats hos ett bolag på Sicilien. Men jag skulle vara mycket noga i valet av bolag och ta referenser. Inte bara en. 

Ta kontakt med Svenska handelskammaren och svenska ambassaden har om de länder de verkar i. I det här fallet Italien. Ring också till oberoende Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå som förmodligen har något hum om försäkringar i länder inom EU.