FRÅGA  Jag undrar vad som händer med mig och min arvslott som bröstarvinge när min far dör. Jag har aldrig haft kontakt med honom och han vill inte det. Frågan är hur hans efterlevande gör när de fyller i bouppteckningen. Om de inte anger mig där, vad händer då? Och får jag någonsin reda på att han har avlidit?

Maria

BIRGITTA Bra att du ställer frågan. Skatteverket ska veta om din far lever eller är död. Skatteverket ska också veta om du finns registrerad som hans barn och därmed som legal arvinge. Skatteverket vet som bekant mycket om oss. Men det är inte alldeles säkert att de vet allt. 

Skatteverket kan ha saknat tillgång till register som visar att man är legitim arvinge. Och det är hos Skatteverket som förrättningsmännen i ett dödsbo hämtar fakta till släktutredningen inför en bouppteckning.

Det här kan vara lurigt på flera sätt. Men en sak är säker: Att inte kalla dig som erkänd bröstarvinge till en bouppteckningsförrättning är ett lagbrott.

En bouppteckning ska göras av två gode män eller förrättningsmän som själva inte är dödsbodelägare. Bouppteckningen ska innehålla uppgifter om samtliga dödsbodelägare och det är lag på att alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen. Som arvinge ska du också delges innehållet i din fars testamente om det nu finns ett sådant. Bouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket. Bryter förrättningsmännen mot lagen och underlåter att kalla dig, kan du begära att det upprättas vad som kallas en tilläggsbouppteckning. 

Lurigt 1: Det kan vara så att du av någon anledning inte finns registrerad hos Skatteverket som arvinge till din pappa. Det är nämligen inte alldeles självklart att myndighetens uppgifter är kompletta.

Lurigt 2: Det är dödsbodelägarna som ska utse förrättningsmännen. Det finns risk för att din fars efter-levande väljer personer som kan vara jäviga eller som inte blir informerade om att det finns ytterligare en bröstarvinge. 

Det kan också vara så att man ”jävlas” med dig och kallar dig med så kort varsel att du inte har en chans att hinna komma till förrättningen. Men även detta är att slira på lagens mening. Den säger nämligen att man ska kallas ”i god tid till förrättningen”. Det ska också stå i bouppteckningen vem som har deltagit.

Redan nu bör du hos Skatteverket kontrollera om din pappa fortfarande är i livet.

Undersök samtidigt om du finns registrerad där som barn till din far. 

Om så inte är fallet ska du omgående skaffa fram dokument som bevisar att du är bröstarvinge och lämna in detta till Skatteverket. Förvissa dig sedan med skriftligt bevis om att du nu i laga ordning finns med i Skatteverkets register.

Och har han avlidit och du inte blivit kallad, ja, då ska du självfallet anlita jurist som hjälper dig att utkräva din arvsrätt. För både med eller utan testamente har du rätt till din laglott, som är hälften av din arvslott. Har du en hemförsäkring så ingår där oftast ett rättsskydd som bland annat gäller den här typen av rättstvist.