FRÅGA Jag vill ta bort efterlevandeskyddet i min pensionsförsäkring och i stället ha ett förmånstagarförordnande. Har en dotter. Hur gör jag? Kostar det något? Det blir billigare för mig och pengarna (= kapitalet som är kvar) går till min dotter även om jag blir mer än 85 år. Kan försäkringsbolaget motsätta sig detta? I mitt fall SEB Trygg Liv.

 

BIRGITTA Din fråga ser enkel ut för oss vanliga löntagare med tjänstepension. Tyvärr är det en synvilla. Pensioner är ett virrvarr av likartade begrepp. Din fråga väcker en viktig följdfråga: Vilken form av efterlevandeskydd har du i din försäkring – återbetalningsskydd eller familjeskydd?

Men först och främst måste du veta detta: Ett förmånstagarförordnande styr vem som ska få pengarna vid ett dödsfall oavsett vilken typ av efterlevandeskydd man har tecknat. Du måste alltså fråga SEB Trygg Liv vilken typ av efterlevandeskydd du har i din försäkring, samt vilka villkor som gäller för just din försäkring. Kommer bolaget vid ett byte till exempel avkräva dig en ny, godkänd hälsodeklaration?

I dina kläder hade jag valt att helt slopa efterlevandeskyddet av vilken sort det än må vara. Tar du till exempel bort återbetalningsskyddet innan du tar ut pensionen så kan du öka din pension med upp till 15 procent. 

För att reda ut begreppen har jag inhämtat fakta från bland andra pensionsekonomen Eva Adolphson på tjänstepensionsbolaget Alecta. Eva Adolphson vet att pensionsbranschens komplicerade och inte särkilt kundvänliga språkbruk leder till begreppsförvirring. Men så här ligger det till:

Begreppet efterlevandeskydd är ett övergripande begrepp för något som betalas ut vid dödsfall och som kan vara:

1) Ett återbetalningsskydd, vilket innebär att pensionskapitalet ska betalas ut till din familj (förmånstagarna) om du dör medan försäkringen gäller. Det vill säga både innan och efter att du gått i pension. 

2) Ett familjeskydd som du väljer att teckna som ett tillägg till din pensionsförsäkring. Då får din familj ett på förhand bestämt belopp som betalas ut under en bestämd tid om du dör medan försäkringen gäller, det vill säga betalar premierna.

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det pensionskapital som finns kvar när du dör. Om ​du dör och det inte finns något återbetalningsskydd, fördelas pengarna från din pensionsförsäkring ut som arvsvinst till andra som sparar i samma sorts försäkring. Har du återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinster från andra, vilket innebär att du får en lägre ålderspension. 

Familjeskydd är en extra pension som din familj får om du avlider före en viss ålder. Kostnaden för familjeskyddet dras från inbetalningen till din ålderspension som då blir lägre. Ibland krävs en godkänd hälsodeklaration för att få familjeskydd.

Eva Adolphson tolkar din fråga som att du har ett familjeskydd i din pensionsförsäkring, och att du vill ändra denna till ett återbetalningsskydd. Den tolkningen bygger på att du skriver ”det blir billigare för mig, och pengarna = kapitalet som är kvar, går till min dotter även om jag blir mer än 85 år”. 

Det kostar ingenting att ta bort ett familjeskydd. Återbetalningsskyddet kostar heller ingenting och påverkar vanligtvis inte den egna ålderspensionen med mer än ett par procent så länge man själv är yrkesaktiv. Men det påverkar den egna pensionen mer om man har den kvar högre upp i ålder. 

Fråga SEB Trygg Liv hur mycket den påverkas just i den produkt du har.