FRÅGA Min dotter äger en bostadsrätt. Snart flyttar hennes älskade in till hennes lägenhet. De ska bli sambos. Jag har hört att en sambo efter att i sex månader varit skriven på en adress automatiskt ”äger” halva bostaden utan att ens ha betalat ett öre. Frågan gäller om det längre fram skulle bli separation. Hur kan min dotter bäst skydda sig? Avtal eller annat?

Orolig

BIRGITTA De tar aldrig slut; sambobreven som andas berättigad ängslan. Jag säger bara: ”Gift er. Ni kan ju alltid skilja er om det går åt skogen”. Samboskap är en farlig förbindelse. Alldeles för få känner till fallgroparna. Sambolagen invaggar folk i falsk trygget. Först dock ett lugnande besked. Sambon får inte alls äganderätt till din dotters bostad. Varken efter sex månader eller senare. Man kan inte ”bo till sig” äganderätt i sin sambos egendom. Har hon köpt bostadsrätten till sig själv tidigare och den var hennes egendom innan de flyttade samman så blir den även det i fortsättningen. En god idé när man blir sambo är dock att avtala bort sambolagen. Man kan nämligen avtala bort sambolagens bodelningsregler. Vem som har rätt till den gemensamma bostaden är som exempel en mycket viktig fråga att reda ut, helst innan man flyttar samman. Men det går naturligtvis att skriva ett samboavtal även senare.

Din dotter bör även skriva en lista på vad som tillhör henne och vad som tillhör honom innan de flyttar samman. Detta dokument bör undertecknas av båda. På samma sätt bör de reda ut vad som ska vara deras gemensamma egendom. Att vara sambo ger inte samma skydd som att vara gift. En viktig skillnad är att sambor vid en separation bara delar på en gemensamt ägd bostad samt bohag, till exempel möbler och hushållsmaskiner, som köpts för gemensamt bruk. Varken bil, båt, fritidshus, bankmedel och aktier räknas dit. Inte heller vovven. Allt detta tillhör den som betalt för det. Att spara på kvitton som bevis på vem som köpt vad är därför avgörande viktigt. Dessutom bör din dotter tänka på att inköpen inte fördelas på det traditionella viset; att kvinnan betalar för de löpande hushållsutgifterna, medan mannen köper och betalar för kapitalvaror, som ju har ett beständigt värde… till skillnad från hushållssopor… Då kan det sluta med att den ena står tomhänt, medan den andra får med sig sparmedel och dyra saker vid en separation. Exempel: Om man köper en bil gemensamt, men bara en står som ägare. Då ingår inte bilen i en eventuell bodelning även om båda har varit med och betalat.

Vad din dotter också bör tänka på är att sambor inte ärver varandra. Ett gott råd är alltid att rådgöra med en jurist i så här viktiga frågor. Varje fall är olikt det andra.