SVAR Gift er…
Byt lagrum från sambolagen till äktenskapsbalken. Att leva som gifta skapar ökad trygghet för den svagare parten. Är man gift säger lagen att man har försörjningsansvar för den av makarna som har sämre ekonomi.


Enligt sambolagen har parterna däremot ingen skyldighet att försörja eller ta ekonomiskt ansvar för varandra. Det enda man delar i ett samboförhållande – när det tar slut – är den bostad man äger tillsammans eller har anskaffat för gemensamt bruk och det bohag man har köpt tillsammans.
Var och en har i övrigt eget ansvar för sin egen ekonomi. Sambor ärver inte heller varandra, vilket gifta gör. (Arvsrätt har även par som lever i registrerat partnerskap.)
Det konkreta svaret på din fråga blir att det inte finns några mallar på hur mycket en sambo ska betala av hyran jämfört med den andre.


En sambo får vara hur snål som helst utan att bryta mot sambolagen.
Men, kommenterar Swedbanks privatekonom Ylva Yngveson på Institutet för privatekonomi, som är ny expert i min faktapanel, om en sambo är så snål att han eller hon vill bo gratis måste man ta sig en funderare på om det är rätt partner man vill leva livet med.
Har man en hyresrätt och ingen av parterna har barn är det oftast ganska lätt: Dela hyran så ni tar hälften av kostnaden var. Om hyran är väldigt hög kan ni fördela på annat sätt. Till  exempel i proportion till inkomst efter skatt. Vad var och en har över efter fasta utgifter är också viktigt att ha koll på. Båda två behöver ha en viss summa att disponera för egna behov.  
Ta hjälp av en privatrådgivare i er bank. Han eller hon ska kunna hjälpa er att räkna ut en rimlig fördelning. Det går säkert också att få råd av kommunens konsumentrådgivare.
I denna beräkning måste ni ta med alla era gemensamma utgifter; hur mycket var och en av er betalar för såväl mat och förbrukningsvaror och försäkringar, som tv, mobil, bredband, tele, tidningar och andra inköp eller tjänster som ni nyttjar tillsammans.


Vad du också kan göra är att gå in på Konsumentverkets hemsida (konsumentverket.se) och klicka fram broschyren Koll på pengarna. I denna finns bra råd och beräkningar på hushållskostnader. På de stora bankernas hemsidor finns liknande beräkningar på levnadsomkostnader och budgetexempel.
Du kan också gå in på nätet och googla på sökorden: vad ska sambon betala i hyra.
Jag lovar. Där finns många, många frågor om samma problem: samboskapet och den gemensamma ekonomin.
Birgitta