FRÅGA: Det känns hemskt att tänka på arvet efter mor eftersom hon i dag är en pigg ”old lady”. Men jag har en känsla av att mina syskon kommer att ställa till bråk när det är dags att dela arvet. Nu är det så att mor har hjälpt mig vid inköp av en sommarstuga för 20 år sedan med ett 5-siffrigt belopp, jag tror (ej säker) att mina syskon vet om detta (mor har inget sagt). Hon anser att hon kan dela ut sina pengar till vem hon vill. Min fråga är: Ska denna summa tas upp och blir det då avdrag på arvet för min del? En annan fråga: Vem har rätt till mors smycken, har fyra bröder. Kan syskonbarnen ställa krav på mors smycken? 
Snäll flicka

BIRGITTA: Här luktar risk för konflikt. Du bör inte ”mörka” den relativt stora summa pengar du fick för 20 år sedan. En så pass stor gåva till barn betraktas sannolikt som förskott på arv. Att det gått lång tid mellan gåva och arv spelar ingen roll. Dina syskon har därmed laglig rätt att kräva kompensation för de pengar du fick när du köpte din sommarstuga. För att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv, krävs att det finns ett gåvobrev på summan och att det står tydligt angivet att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Men du kan ju be din mamma att låta skriva ett sådant gåvobrev i efterhand och att även skriva in detta i sitt testamente. Ta jurist/advokat till hjälp så att det blir juridiskt hållbart. 

Vad det gäller din mammas smycken så har dina bröder självklart lika stor rätt som du att ärva smycken efter sin mor.  För varför skulle kvinnor ha företräde att ärva just smycken? Då skulle ju män ha första tjing att ärva en dyrbar bössa eller bil… eller andra typiskt manliga attribut. Mitt tips är att du låter värdera smyckena hos en välrenommerad juvelerare. På så sätt får du ett någorlunda objektivt värde att utgå från vid ett arvskifte. Tala öppet med dina bröder och förklara att din mors smycken betyder mycket för dig. Då kan du kanske få lösa ut smyckena i en intern auktion mellan er syskon. I bästa fall i sämja. Det går till på det viset att var och en får bjuda en summa på vart och ett av smyckena. Den som bjuder högst får köpa smycket. Lever dina syskon så kan deras barn inte kräva att få ta del av arvet, varken smycken eller annat.