Förstora

BIRGITTA Det finns hopp. Hemförsäkringen kan rädda ditt arv. Har du en sådan? I en hemförsäkring ingår ett rättsskydd som bekostar vissa legala processer, bland annat laglottskränkning.
Det är ett vanligt problem att särkullbarn, det vill säga barn från tidigare förhållanden, inte har råd med en arvsprocess mot en trilskande motpart. Att utnyttja rättsskyddet i en hemförsäkring kan bidra till att säkra sin laglott. 

Kunskapen om denna möjlighet i hemförsäkringen är dessvärre inte allmänt spridd. Inte ens den familjerättsjurist i en storbank som fick frågan kände till denna ekonomiska lösning. Och ett större försäkringsbolag, som fick samma fråga: Gäller hemförsäkringen laglottskränkning? var tvunget att återkomma med ett svar när de undersökt saken närmare.

Rättsskyddet i en hemförsäkring täcker inte alla processer och inte hur stora belopp som helst. Men det är tillräckligt omfattande för att det ska vara värt att ta strid. Tre basbelopp (basbeloppet för 2010 är 42.400 kr) är en vanlig gräns. Reglerna skiljer mellan olika försäkringsbolag. Det gäller att fråga det egna försäkringsbolaget.

Det finns många som ser sin arvsrätt smulas sönder av föräldrar, som lagt stor möda på att även ”skilja sig” från sina barn från en tidigare relation.
Det finns oändligt många varianter för att skyffla undan tillgångar. Men man ska ändå ha klart för sig att föräldrar faktiskt inte är skyldiga att lämna något i arv. Att sätta sprätt på alla sina tillgångar under sin livstid är fullt lagligt.

Särkullbarn har alltid rätt till minst sin laglott (hälften av arvslotten) direkt efter att föräldern avlidit. Om mamman eller pappan skulle ha testamenterat bort mer än hälften av sin kvarlåtenskap kan särkullbarn kräva ut sin laglott. Särkullbarnens rätt att ärva sina föräldrar direkt efter dödsfallet gäller oavsett om föräldern var sambo eller gift.

Äkta makar kan testamentera hälften av sin kvarlåtenskap till varandra, vilket begränsar särkullbarns arv till laglotten. Om bara den ena maken har särkullbarn räcker det att den maken testamenterar till den andra. Även genom äktenskapsförord kan man begränsa arvet. Sambor kan också begränsa särkullbarnens arv på olika sätt.

Det kan alltså bli snårigt, tidsödande och kostsamt att reda ut var tillgångarna tagit vägen.
Har föräldern förminskat sin egendom genom exempelvis ge gåvor till de närmaste så finns det en toleransgräns för laglöshet även på detta juridikområde.
 
Birgitta Piper