SVAR: Magin med smycken är uråldrig. Att ge ett smycke till den man älskar, eller att få av dito, har en särskild betydelse.

Men du måste bestämma dig. Vill du ge smyckena till din dotter redan nu, eller i arv efter din död?
För visst kan du ge dina smycken till din dotter. Du kan skriva ett villkorat gåvobrev och att gåvan inte utgör förskott på arv och att gåvan ska vara enskild egendom. Det ska fungera. Vad du dock bör göra är att låta en välrenommerad juvelerare värdera dina smycken och göra detta skriftligt. Kanske bör du även försäkra dem, om värdet är högt.

Vill du i stället vänta och lämna ifrån dig dina smycken först efter din död måste du skriva ett tillägg i ditt befintliga testamente eller helt enkelt låta skriva ett nytt. Det blir kanske enklast så.
Försök i görligaste mån vara rättvis. Men vill du göra skillnad vad det gäller fördelningen av ditt arv så var tydlig. Kanske du kan kompensera dina söner på annat sätt? Det är bättre att dina barn är arga på dig än på varandra den dag du inte lever längre.

Bäst som alltid när det gäller juridiska problem: anlita jurist eller advokat. Det lönar sig. Inte minst för att undvika onödiga och dyrbara tvister på grund av klantigt och oprofessionellt formulerade testamenten, gåvobrev eller andra viktiga handlingar.

I ett nytt testamente skriver man först att man undanröjer tidigare testamentariska förordnanden. Sedan skriver man att dottern ska få smyckena som legat och att övriga tillgångar ska tillfalla samtliga bröstarvingar till lika fördelning mellan dem. (Om det är så du vill ha det.)
Birgitta Piper