SVAR: Snälla. Anlita omgående advokat eller jurist.
Är du osäker på vem du ska välja? Börja med att tala med din bank och be att få boka ett första sonderande samtal med bankens jurist.

Vi svenskar har ingen tradition, till skillnad från många andra europeiska länder, att regelbundet anlita jurist eller advokat i vanliga familjeangelägenheter och privatekonomiska frågor.
Vi borde lära oss att ta efter. Det behövs och det får kosta. Alternativet är att man förlorar mycket, mycket mer än det man snålar in på i advokat/juristarvode.
Vi är till och med så distanserade att ens nalkas tanken, att vi i stället går till bokhandeln och köper ett standardunderlag till enklaste formen av testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord. Som om miljontals invånare i Sverige hade exakt samma liv och exakt samma ekonomiska förhållande och exakt samma familjeomständigheter? Som om en ”mall för alla” skulle utgöra bästa lösningen?
Det finns i princip inga ”vanliga” frågor. Varje privat situation är unik och kräver sin absolut egen lösning.

Tänk så här:
Vad vill du själv?
Vad vill du att dina barn ska ärva? Och när?

Utgå från vad du själv vill och låt sedan en jurist eller advokat forma din vilja i korrekta juridiska termer.
Enligt lag ärver makar med gemensamma barn varandra med fri förfoganderätt. I det här fallet innebär det att om kvinnan avlider först så ärver maken. Den gemensamma dottern får ut sitt arv först när båda är avlidna. När pappan avlider går man tillbaka till mammans bouppteckning och räknar fram hur stor andel av kvarlåtenskapen som finns kvar och som han ärvt efter henne. Den andelen är då arv till den gemensamma dottern. Resterande andel delas i fyra lika delar mellan pappans tre särkullbarn och den gemensamma dottern.

En vanlig missuppfattning är att enskild egendom alltid ärvs av barn. Men så är det inte. Det beror på hur familjesituationen ser ut. Observera att även om makarna skriver ett testamente att de vill ärva varandra så har särkullbarnen rätt till sin laglott om mannen avlider först.

Birgitta