SVAR

BIRGITTA Börja med att fråga sakkunnig jurist och red ut begreppen. Undersök vilka formella rättigheter och skyldigheter du har att agera för din mans räkning.

Ett andra steg kan vara att kontakta överförmyndaren i din kommun och be om råd och se om du behöver skaffa en god man åt din man. En god man har som uppgift att hjälpa människor, som på grund av någon form av störning, regelmässigt inte förmår sköta sina betalningsåtaganden.

Var noga dock med att kolla referenser och kompetens på den God man som utses. Alla är inte lika skickliga. Valet av god man sker på inrådan av överförmyndaren men tillsätts av tingsrätten.

Birgitta Piper