Fråga: Vad är skäligt att betala i hyra till sin sambo? Han äger hus med lån som skall amorteras.
Eva

Svar: … here we go again!
Dessa makalösa husägande sambor som kräver att partnern ska stå för amorteringskostnaden för lån de själva tagit på den fastighet de själva äger.

Det första du ska säga till honom är att det är han som har ansvar för sitt husköp och huslån. Kostnader för fastigheten är det han som ska betala. Inte du.

Vad händer om ni separerar? Jo, han äger huset. Tar med sig inte bara ett hus, som ökat i värde, utan också ett lån som minskat i omfång tack vare amorteringar med hjälp av dina pengar…. Grattis!
Vad äger du? Hushållssoporna efter matinköpen? Tänk på dig själv.

Enligt sambolagen har sambor ingen skyldighet att försörja eller ta ekonomiskt ansvar för varandra. Var och en har ansvar för sin egen ekonomi.

Det enda man delar i ett samboförhållande är en bostad man äger tillsammans och har anskaffat tillsammans och det bohag man har anskaffat tillsammans. Inget annat.

Ditt bankkonto är ditt. Hans bankkonto är hans eget. Hans hus är hans. Inte ditt.
Den som står som ägare till bilen kan ta den med sig vid en separation. Samma sak med fritidshuset, båten, hästen eller hunden. Detta ingår inte i bodelningsgodset. Ni ärver inte heller varandra som sambor.

Det är ju enbart han, inte du, som har ekonomisk fördel om han säljer huset, eller om ni separerar, eller om hans barn i ett annat förhållande vill ha ut sitt arv efter sin pappa. Tänk lika krasst som han. Dina pengar är dina. Skilj strikt på kärlek och ekonomi. Tänk praktiskt.
Vill han göra dig till delägare i huset? Fine! Då är situationen en helt annan.

Birgitta Piper