FRÅGA Vad är smartast att spara i, papper eller att skaffa en fastighet – bostadsrätt, om vi vill spara mer? Bor i dag i attraktiv hyresrätt för cirka 9 000 kronor i månaden som är lite för stor. Boendekostnaderna i denna ort är relativt höga. 

Gift, sammanlagd inkomst efter skatt är cirka 45 000 kronor i månaden. Vi är i dag 62 och 57 år. Inom en femårsperiod kommer en av oss att ärva en del av en fastighet som kräver underhåll och en summa pengar på en ort vi inte tänkt bo permanent. Den av oss med lägre lön har pensionssparat någorlunda. Den andra i lite papper. Vi har flera gemensamma barn med eget boende men behov av ”samlingsplats”. Barnen behöver lite tillskott då och då och vi reser. Den äldre av oss kommer att jobba lite efter pension i så fall på deltid. Den yngre slutar kanske före. 

Tacksam

SVAR: Smartast i ert fall – tycker i alla fall jag – är att konvertera ert sparande till en investering i fast egendom. Det vill säga att köpa en egen bostad. Typ, bättre att betala ”hyra” till sig själv än till någon annan. En bra fastighet på ett bra läge har i ett historiskt perspektiv alltid stigit i värde.

Dessutom tycker jag att man skall göra sina pappersinvesteringar mer synliga och användbara medan man både har tiden och lusten kvar. 

Dessutom är det kul, som du själv säger, att ha en gemensam och egen plätt för en växande familj att rumla runt på.

Ni kan väl kanske senare sälja den fastighetsandel som ni senare kommer att ärva? 

På så sätt frigör ni ju ytterligare kapital som ni kan ha glädje av vid både resor och som ”fickpengar” till barn och barnbarn. Dessutom slipper ni kostnaden och ansvaret för det fastighetsunderhållet.

Passa dessutom på att bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter, ett ”bra att ha”-konto med hög ränta.

Men du bör absolut låta Försäkringskassan räkna ut åt dig hur stort pensionsbortfallet blir för den som slutar jobba i förtid.

Du kan inte ana hur mycket du förlorar i pension per år om du slutar arbeta i förtid. Det kan röra sig om flera tusenlappar i månaden, vilket många tyvärr inte känner till.

Ju längre du jobbar. Låt säga till 67 års ålder, desto rejält mycket högre blir pensionsutfallet.

Exempel: Om du tar ut din allmänna pension vid 61-års ålder så minskar din livsvariga pension med 0,5% per månad (6% på helår). Förutom att tala med Försäkringskassan bör du även tala med den arbetsgivare som ansvarar för din tjänstepension. För även den påverkas i negativ riktning om du förändrar/förkortar din arbetstid.