Fråga: Min mor gick bort för fyra månader sedan. Hon var gift med en man (som inte är min far) sedan 16 år tillbaka. De hade inga gemensamma barn. Således är jag ett särkullbarn.

Nu undrar jag: vid bouppteckningen visade det sig att skulderna från min mors sida var lika stora som tillgångarna. Men vad händer med alla sakerna i boet som är hennes? Hur delas boet upp och när ska man göra det? Jag vill ju så klart ha minnessaker från min mor. Vad har jag rätt till?

Undrande dotter

Fakta:

Uppdelning av ett dödsbos tillgångar görs i samband med ett arvskifte. Ett arvskifte upprättas sedan bouppteckning registrerats och ett eventuellt testamente vunnit laga kraft.

Svar: Som särkullbarn har du alltid rätt till din laglott. Men först måste skulderna klaras av. Så är det tyvärr. Det kan betyda att de saker i boet som var din mammas måste säljas.

Finns det något testamente? Har dessa saker blivit värderade av någon auktoriserad värderingsman och finns de med i bouppteckningen? I så fall måste de säljas för att bidra till att täcka hennes skulder. Har dessa saker ett stort affektionsvärde för dig kan du kanske själv köpa dem. Pengarna från försäljningen går sedan till att täcka eller bidra till att betala av på skulden.

Birgitta Piper