SVAR  ”Bokstavssjukdom” betyder olika symptom som kan bero på en kombination av miljöfaktorer och hjärnaspekter. Man vet inte säkert vad det beror på, men när man inte förstår varför vissa barn reagerar med överaktivitet, svängande humör, utbrott eller konflikter med andra, så har man den diagnostiska möjligheten.

Det finns ingen risk med att låta undersöka honom, men problemet är ett annat: Du är mormor eller farmor, och det är föräldrarna som måste avgöra om eller vad som ska göras. Därför behöver du åstadkomma ett samtal, där du är känslig för det ömtåliga i situationen.

Det finns ofta en svårighet att se att något är annorlunda med ett av ens barn. Eller så är de själva redan medvetna om det, och vill inte att du lägger dig i. Men det borde gå att fråga ”om vi kan prata om det?”.

Tomas Böhm