SVAR: Det är svårt att rekommendera, eftersom det finns ett myller av böcker av olika svårighetsgrad och alla blir inte övertygade av att läsa om psykologiska sammanhang, eftersom man söker något man kan känna igen, särskilt om man känner sig lite misstänksam från början.

Men några rätt ”säkra” böcker är följande: Johan Cullbergs Kris och utveckling, Natur och Kultur, 1980, Sue Gerhardts Kärlekens roll, Karneval, 2007 (om samspelet mellan känslomässig närhet och utvecklingen av spädbarnets hjärna) och D W Winnicotts Lek och verklighet, Natur och Kultur, 2003.

Tomas Böhm