Förstora

DR BÖHM Du lägger ihop alla pusselbitar som talar för att han inte är ärlig mot dig – eller mot sig själv. Du frågar vad du ska göra när han säger att han ”förstås inte skäms” för dig. Du ska säga att du inte tror på hans svar.

Problemet är inte bara att han inte är ärlig, utan att du, liksom många kvinnor i den generationen, är alltför inställda på att befinna sig i ett anpassat underläge. Du tror honom inte, ändå tycks du nöja dig med hans svar! Ultimatum är ett senare läge.

Till att börja med behöver du konfrontera honom med att du inte tror på honom och vad för slags förhållande han vill ha och hur dina villkor ser ut. Sedan får du förhandla med honom. Vad är han rädd för? Skäms han för dig eller är det något annat? Har han inte tänkt sig ett äktenskapsliknande förhållande, där man träffar varandras släktingar och vänner? Vad vill han ha? Ett ”tills vidare-förhållande”?

Sen får du tänka efter och säga vad du tycker. Du är rädd att förlora honom, men han ska vara lika rädd att förlora dig, om det ska vara någon mening med förhållandet.

Tomas Böhm