SVAR: Du är nog inne på rätt spår. Det är inte så ovanligt att människor som förlorar sin partner känner sig utanför, annorlunda, isolerade och får svårt att hitta tillbaka till vänner där båda parter är kvar i livet.

Det kan röra sig om avund eller en känsla av orättvisa och ilsken sorg över att hon själv inte har sin man kvar. Dessutom kan det vara så att hon känner sig bortglömd sedan hon blev ensam. Problemet är att ni inte var så nära att ni brukade prata om allt. Men kanske ändå tillräckligt nära för att prata om det här? Då kan du antagligen inte säga något om avund eller om att hon blivit ”elak”, men snarare säga att du tycker hon förändrats och dragit sig undan, och framför allt fråga henne, om hon själv upplever någon förändring i vänskapen sedan hon blev änka.

Då kanske det kommer en förklaring eller uppenbarar sig ett missförstånd, som kommer att förvåna dig och som går att klara upp.

Tomas Böhm