Läs mer om M:s och Unicefs samarbete här.

Nu har vi lämnat Nepal och tar en sydostlig riktning med Unicef och M-kronorna. Vi tar sikte mot de nordvästra bergen i Vietnam där landets mest utsatta barn lever.
Ur nr 6/2018.
Läs reportaget här

NUVARANDE M-kronan i Vietnam
NÄSTA Alla tävlingar i nr 6/2018